CERTIFICIRANJE

Kao jedno od najčešćih pitanja prilikom upisivanja nekog kursa, pojavljuje se pitanje dobijanja certifikata ili diplome nakon uspješno završenog kursa. U Online Akademiji certikat se dobije po uspješno položenom testu nakon završetka online nastave i izdavanje online certifikata uključeno je u cijenu. Ukoliko polaznik ne želi da se testira isti može zahtijevati potvrdu o pohađanju kursa.

Prijavili ste se na konkurs za posao, a nemate certifikat o poznavanju engleskog jezika, njemačkog jezika, arapskog jezika, italijanskog jezika, francuskog jezika, španskog jezika ili Vam nedostaje potvrda o poznavanju rada na računaru? U sekciji certificiranja Online Akademije možete dobiti najtraženiji certifikat o poznavanju rada na računaru, potvrda o poznavanju engleskog jezika, potvrda o poznavanju njemačkog jezika, potvrda o poznavanju arapskog jezika, potvrda o poznavanju italijanskog jezika, potvrda o poznavanju francuskog jezika, kao i potvrda o poznavanju španskog jezika, te ostale namjenske certifikate i potvrde.

Već prilično dobro poznajete jezik kao i informatiku, ali nemate vremena niti potrebu pohađati online kurs? Rješenje je pred Vama. Online Akademija nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate online kurseve. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 24h.

Testiranju je moguće pristupiti svaki dan, a prijaviti se treba najmanje dan ranije. Provjera znanja i dobijanje certifikata bez pohađanja kursa košta 70 KM.

Prijava za certificiranje

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

Copy link
Powered by Social Snap