Opći arapski jezik

Kurs arapskog jezika: Opći arapski jezik - osnovni arapski, uvod u arapski, nauči arapski online - Kursevi arapskog - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs opći arapski jezik namijenjen je polaznicima raznih dobnih skupina i nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su kako za početnike tako i za napredne korisnike arapskog jezika. U ponudi imamo stepene općeg arapskog jezika A1, A2, B1, B2 i C1. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju općeg arapskog jezika na osnovu odabranog stepena edukacije. Pogledajte i ostale jezičke, online kurseve u OAK odjelu Akademija za jezike.

Zašto učiti arapski jezik?

Arapski jezik pripada porodici semitskih jezika i afroazijskoj porodici jezika. To je jezik koji ostavlja bez daha u svakom smislu, sigurno se pitate zašto? Arapski jezik je izuzetno bogat, kako u pogledu korijena tako i po svojim izražajnim mogućnostima. Među svim semitskim jezicima, arapski jezik ima najviše korijena (više od 10.000 od kojih preko 6.500 trilitera), kao i najveći broj izvedenih riječi. Arapski jezik posjeduje većinu korijena koje imaju i drugi semitski jezici, ali i mnoge koje oni nemaju. Pored toga, arapski jezik se odlikuje izuzetno velikim brojem sinonima.

Arapima je ”maternji jezik” upravo lokalni govor, koji spontano nauče u porodici i neposrednom životnom okruženju, dok književnim/standardnim arapskim jezikom u manjoj ili većoj mjeri pasivno i aktivno ovladaju kroz proces šire socijalizacije, obrazovanja i školovanja. Najrašireniji dijalekti među Arapima, geografski gledano, su: magrepski, egipatski, šamski, zaljevski i irački, iako postoji i drugi, ali su spomenuti najrašireniji.

Književni arapski jezik, koji je u novije vrijeme uobičajeno adekvatnije nazivati standardnim, u načelu je jedan i jedinstven uz izvijesnu standardnojezičku varijantnost, za čitav arapski svijet, razumljiv od Magreba do Iraka i juga Arabijskog poluotoka. To je jezik pisane, formalne i zvanične komunikacije, jezik sredstvo međuarapskog, odnosno unutararapskog opštenja, riznica bogatog duhovnog i kulturnog nalijeđa arapsko-islamske civilizacije i sakrosantna jezička komponenta islama kao religije, tj. Kur’ana, Riječi Allahove.

Književni jezik je upravo i cilj ove edukacije u Online Akademiji. Varijacije arapskog jezika govori više od 400 miliona ljudi. On je službeni jezik u 27 zemalja, a pored toga, on je i jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih naroda. U najnovije vrijem govorni književni jezik ponovo dobiva na značenju. Pri tome veliku ulogu ima, među ostalim, povratak muslimana svojoj vjeri, ekonomski uticaj Arapa u svijetu, ali i televizijska stanica Al Jazeera u Kataru. Ono što sve te dijalekte spaja u jedan jezik je prije svega islam, a posebno Kur’an.

Ciljevi kursa

 • Upoznati polaznike sa arapskim pismom i njegovim karakteristikama;
 • Usvojiti i razviti osnovne vještine i samopouzdanje za osnovnu komunikaciju o poznatim temama;
 • Razumjeti misli o poznatim pojmovima, idejama i temama iz svakodnevnog govora;
 • Proširiti vokabular koji se odnosi na svakodnevni arapski jezik;
 • Naučiti se izražavati pismeno i usmeno, uz korištenje vokabulara i gramatičkih konstrukcija karakterističnih za svaki nivo

Potrebno predznanje

Prije početka kursa radi se test za utvrđivanje trenutnog nivoa znanja polaznika i shodno tome će se polaznici i raspoređivati. Arapski jezik je specifičan i nema referentni okvir kao što je slučaj u evropskim jezicima, ali smo podijelili nivoe po uzoru na ZEROJ (Zajednički evropski referentni okvir za jezike):

 • A1 – Početni nivo (A1.1 & A1.2)
 • A2 – Napredni početni nivo (A2.1 & A2.2)
 • B1 – Srednji nivo (B1.1 & B1.2)
 • B2 – Napredni srednji nivo (B2.1 & B2.2)
 • C1 – Napredni nivo (C1.1 & C1.2)

Trajanje i cijena kursa

Svaki nivo je podijeljen na dva podnivoa (npr. A1.1 i A1.2). Nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan čas traje 45 minuta. Trajanje jednog podnivoa obuhvata od 34 do 60 časova (u zavisnosti od nivoa) od 45 minuta.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon dva odslušana podnivoa (tj. jednog nivoa) i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji. Svaki od gore navedenih nivoa sastoji se od dva podnivoa, a certifikat se izdaje nakon uspješno završena dva podnivoa, npr. A1.1 i A1.2 što predstavlja kompletan A1 nivo.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje određenog nivoa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju jezika iz ove oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Test za određivanje nivoa znanja (prijemni ispit)

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa. Test za ovu edukaciju traje 30 minuta i sastoji se od pitanja iz prethodnih nivoa.

Početnici koji se po prvi put susreću sa arapskim jezikom, upisuju se na početni nivo A1.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno položenog ispita, a bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

 • Ostali jezički kursevi
 • Namjenski kursevi koji će biti u programu periodično, a o kojim ćete biti blagovremeno obavješteni.

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS / Android
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • A1 - Početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  Na ovom nivou razumijete i možete koristiti osnovni vokabular. Ovaj nivo obuhvata teme kao što su: kratki pregled historije arapskog jezika, arapski alfabet, način spajanja harfova i njihovog pisanja, pozdravi, predmeti, zanimanja, porodica, brojeva, vrste riječi (upoznavanje s njima), diptote, zamjenice, imenske rečenica i kratki dijalog.

  No items in this section
 • A2 - Napredni početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  Na ovom nivou studenti će moći da sami sklapaju rečenice i sudjelovati u razmjeni jasnih i jednostavnih informacija o poznatim i uobičajenim temama. Ovaj nivo obuhvata teme kao što su: dani u sedmici, životinje, prevozna sredstva, boje, grad, selo, jednina, dvojina, množina, upitne zamjenice, pridjevi, glagoli prve vrste, konjugacija glagola, elementarna glagolska rečenica, prostorije i dijalog.

  No items in this section
 • B1 - Srednji nivo | Samostalna jezička primjena 0/0

  Na ovom nivou razumijete glavne tačke kada je u pitanju standardni jezik. Na ovom nivou polaznicima će biti pojašnjena važnost genitiva u arapskom jeziku, a fokus će se staviti i na adverbijalne oznake (posebno za vrijeme i mjesto). Teme koje će se obraditi su: pronominalni sufiksi, pravilna i nepravilna množina, padeži, genitiv kao važan faktor, genitivna veza, atributska sintagma, adverbijalne oznake, adverbijalne oznake za mjesto i vrijeme i prilozi.

  No items in this section
 • B2 - Napredni srednji nivo | Samostalna jezička primjena 0/0

  Ovaj nivo je vjerovatno i najkompleksniji od svih. Mnogo pažnje se pridaje glagolima i proširenim glagolskim vrstama. Teme koje će se obraditi na ovom nivou su: prijedlozi, pravi i sekundarni prijedlozi, piramida ishrane, sportovi, zatim II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X glagoska proširena vrsta, nepravilni glagoli, šuplji glagoli, krnji glagoli, geminirani glagoli, slični glagoli, hemzirani glagoli, nepravilni glagoli kroz vrste i kvadrilitere.

  No items in this section
 • C1 - Napredni nivo | Kompetentna jezička primjena 0/0

  Na ovom nivou već razumijete neke kompleksne, činjenične ili književne tekstove, specijalizirane članke koji ne moraju biti vezani za vašu stručnu oblast. Razumijete dugačke govore čak i ako nisu jasno struktuirani. Polaznici će biti upoznati sa jezikom potrebnim za putovanja i pripremljeni za snalaženje u jednoj od arapskih zemalja. Teme na ovom nivou su: brojevi iznad 10, pravila slaganja brojeva, putovanja, pomoćni glagoli, sredstva komunikacije, akuzativ stanja, haliyya rečenica, akuzativ specifikacije i akuzativ izuzimanja.

  No items in this section
Admin bar avatar
Bachelor arapskog jezika i književnosti
Delalić Šejla, 2014. godine je upisala Petu gimnaziju, te završila jezički smjer, odličnim uspjehom i prosjekom 4,95. Na jezičkom smjeru Šejla je pronašla svoje buduće usmjerenje i ideju za nastavak školovanja, te 2018. godine upisuje Filozofski fakultet, odsjek za Orijentalnu filologiju, katedra za arapski jezik i književnost. 2021. godine, stiče zvanje bachelor arapskog jezika i književnosti, te je na taj način sa 21 godinom diplomirala arapski jezik i književnost i postala diplomirani arabista / bachelor arapskog jezika i književnosti. Šejla je jedan od najboljih studenata i diplomirala je prosjekom 9,00. Šejla planira da nastavi svoje školovanje i da upiše master studije te na taj način planira još više obogatiti svoje znanje arapskog jezika, ali i književnosti. Pored arapskog jezika, Šejla poznaje engleski, njemački, latinski i turski jezik. Za sebe kaže da voli rad sa drugim ljudima i da je ispunjava kada nekome prenese svoje znanje.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

408 KM
Copy link
Powered by Social Snap