Opći perzijski jezik

Kurs perzijskog jezika: Opći perzijski jezik - osnovni perzijski, uvod u perzijski, nauči perzijski online - Kursevi perzijskog - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs opći perzijski jezik namijenjen je polaznicima raznih dobnih skupina i nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su kako za početnike tako i za napredne korisnike perzijskog jezika. Pratimo nivoe Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i u ponudi imamo stepene općeg perzijskog jezika A1, A2, B1 i B2. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju općeg perzijskog jezika na osnovu odabranog stepena edukacije. Pogledajte i ostale jezičke, online kurseve u OAK odjelu Akademija za jezike.

Zašto učiti perzijski jezik?

Perzijski jezik pripada iranskoj grupi jezika, a iranski jezici su dio indoevropske porodice jezika. Obzirom da je indoevropski jezik, perzijski je tipološki blizak latinskom, grčkom,te romanskim, germanskim i slavenskim jezicima. Službeni je jezik u Iranu i Tadžikistanu i jedan od dva službena jezika Afganistana. Značajne govorne zajednice perzijskog jezika naseljavaju: Pakistan, Oman, Irak, Bahrein, Jemen, Ujedinjene Arapske Emirate i Azerbejdžan. Tačan broj govornika perzijskog bilo bi teško utvrditi, ali se procjenjuje da perzijskim jezikom govori više od stotinu miliona ljudi.

Perzijski jezik je policentričan jezik, što znači da postoje njegove tri različite varijante koje imaju drugačije nazive. U Iranu se perzijski naziva fārsi, u Afganistanu darī (naziv potječe iz srednjoiranske jezičke epohe, a znači dvorski), dok se u Tadžikistanu za perzijski koristi naziv tadžik. Da je riječ o varijantama istog jezika, a ne o različitim jezicima, potvrđuje činjenica da se govornici svih triju varijanti mogu bez poteškoća sporazumijevati! Dugu tradiciju pismenosti perzijskog jezika svi njegovi govornici smatraju zajedničkim naslijeđem.

U smislu historijskog razvoja jezika, perzijski je prošao tri etape: staroiransku (od II milenija p.n.e. do III st. p.n.e.), srednjoiransku (od III st. p.n.e. do VIII st. n.e.) i novoiransku (od IX st. n.e.). Značaj perzijskog jezika ogleda se u činjenici da je on jedini iranski jezik koji je osvjedočen u sve tri faze!

Razlozi rasprostranjenosti perzijskog jezika bili su puno više potaknuti primamljivošću klasične perzijske književnosti, nego političkim faktorima. Književna djela napisana prije hiljadu godina uglavnom su razumljiva današnjim govornicima. Pjesnici klasičnog perioda stekli su slavu daleko izvan perzijskog područja. Tako su imena poput Omera Hajjama, Hafiza Širazija, Dželaludina Rumija, Sadija Širazija i drugih poznata svim dijelovima svijeta u kojima se cijeni pisana riječ.

Nezanemariv je utjecaj perzijske književnosti, jezika i kulture na Bosnu i Hercegovinu. Autori iz Bosne i Hercegovine pisali su književna djela i komentare na perzijskom jeziku. Neke perzijske riječi su preko turskog jezika ušle u bosanski, a u upotrebi su i danas.

Na ovom kursu perzijskog jezika ćete na kreativan način u ugodnoj radnoj atmosferi steći osnovna znanja perzijskog jezika. Obogatite svoj život i jezičko iskustvo, stvorite prostor za nove mogućnosti, jer su jezik i kultura dvije strane iste kovanice. Već sada se počnite spremati za toplije osmijehe i ugodnija iskustva na svim budućim putovanjima.

Cilj ovog kursa jeste obrađivanje bitnih tematskih cjelina i usvajanje osnovnih znanja perzijskog jezika, ponavljanje ciljanog vokabulara i učestalih fraza, u svrhu vladanja usmenom i pismenom komunikacijom u svakodnevnici. U slučaju da već posjedujete određena znanja, nastavne aktivnosti se prilagođavaju, u svrhu obnavljanja i unapređenja tih znanja.

U privlačnoj radnoj atmosferi koju vam nudimo, postepeno ćete savladati jezičke barijere, te razviti jezičku samostalnost i samopouzdanje. Po završetku već prvog nivoa kursa, moći ćete se veoma lako snalaziti u svakodnevnoj komunikaciji koja je jasna, sporo izgovarana ili popraćena vizuelnim sadržajem. Moći ćete čitati i razumijevati jednostavne tekstove, pisati kratke i jednostavne poruke u vezi sa bliskim temama. Oni koji posjeduju određena znanja, razviti će sposobnost održavanja jednostavnije komunikacije.

Ciljevi kursa

 • Upoznati polaznike sa perzijskim pismom i njegovim karakteristikama;
 • Usvojiti i razviti osnovne vještine i samopouzdanje za osnovnu komunikaciju o poznatim temama;
 • Razumjeti misli o poznatim pojmovima, idejama i temama iz svakodnevnog govora;
 • Proširiti vokabular koji se odnosi na svakodnevni perzijski jezik;
 • Naučiti se izražavati pismeno i usmeno, uz korištenje vokabulara i gramatičkih konstrukcija karakterističnih za svaki nivo

Potrebno predznanje

Prije početka kursa radi se test za utvrđivanje trenutnog nivoa znanja polaznika i shodno tome će se polaznici i raspoređivati. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na ZEROJ (Zajednički evropski referentni okvir za jezike):

 • A1 – Početni nivo (A1.1 & A1.2)
 • A2 – Napredni početni nivo (A2.1 & A2.2)
 • B1 – Srednji nivo (B1.1 & B1.2)
 • B2 – Napredni srednji nivo (B2.1 & B2.2)

Trajanje i cijena kursa

Svaki nivo je podijeljen na dva podnivoa (npr. A1.1 i A1.2). Nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan čas traje 45 minuta. Trajanje jednog podnivoa obuhvata 32 časova od 45 minuta.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon dva odslušana podnivoa (tj. jednog nivoa) i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji. Svaki od gore navedenih nivoa sastoji se od dva podnivoa, a certifikat se izdaje nakon uspješno završena dva podnivoa, npr. A1.1 i A1.2 što predstavlja kompletan A1 nivo.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje određenog nivoa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju jezika iz ove oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Test za određivanje nivoa znanja (prijemni ispit)

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa. Test za ovu edukaciju traje 30 minuta i sastoji se od pitanja iz prethodnih nivoa.

Početnici koji se po prvi put susreću sa perzijskim jezikom, upisuju se na početni nivo A1.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno položenog ispita, a bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

 • Ostali jezički kursevi
 • Namjenski kursevi koji će biti u programu periodično, a o kojim ćete biti blagovremeno obavješteni.

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS / Android
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • A1 - Početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  Kratak historijat perzijskog jezika, rasprostranjenost, značaj, perzijski alfabet (vokali, konsonanti, diftonzi) – pisanje, čitanje/izgovor, sekundarni znaci grafije: tanwīn, tašdīd, madd, sokūn, hamze, lične zamjenice, glagoli “biti” i “imati” u sadašnjem vremenu, red riječi u rečenici, konstrukcija “ezāfe”, genitivna veza i vrste, elementarna imenska rečenica, glagolske osnove, osnovni vokabular: upoznavanje, porodica, zanimanja, objekti… Prošlo vrijeme (preterit), sadašnje vrijeme (pravi prezent), spojene lične zamjenice, prisvojne zamjenice, imenice, pridjevi (i njihove gramatičke kategorije), prijedlozi, brojevi, konjunktiv (nepravi prezent), imperativ...

  No items in this section
 • A2 - Napredni početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  Vokabular: lokacije, turizam, hobiji, dijelovi tijela, particip preterita, prošlo rezultativno vrijeme (perfekat) komparacija pridjeva, davno prošlo vrijeme (pluskvamperfekt), konkretni present, konkretna prošlost; Univerzalna zamjenica “xod”, prošlo trajno vrijeme, skraćeni infinitiv, buduće vrijeme, pasiv, brojevi...

  No items in this section
 • B1 - Srednji nivo | Samostalna jezička primjena 0/0

  Vokabular: historija, kultura, priroda, iranski calendar, redni brojevi, izražavanje datuma, prošlo trajno vrijeme (imperfekat), marker objekta “rā”; Prelazni i neprelazni glagoli u aktivu i pasivu, kondicinalne rečenice, upravni i neupravni govor, adverbi mjesta, vremena, količine…

  No items in this section
 • B2 - Napredni srednji nivo | Samostalna jezička primjena 0/0

  Vokabular: književnost, civilizacija, običaji, kauzativ, optative, posebni složeni infinitiv; Bezlični glagolski izrazi, sufiksi, vokativne partikule, izražavanje matematičkih operacija...

  No items in this section
Admin bar avatar
Diplomirani arabista i iranista
2018. g. završila je Prvu bošnjačku gimnaziju odličnim uspjehom. Na jezičkom smjeru u ovoj gimnaziji otkriva svoju ljubav prema arapskom, kojeg je u toku srednjoškolskog obrazovanja izučavala četiri godine. Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek za orijentalnu filologiju na Katedri za arapski jezik i književnost i Perzijski jezik i književnost. Na studij perzijskog jezika bila je ponukana velikim ineteresom za perzijsku književnost. Od prve godine studija rodila se ljubav prema do tada potpuno nepoznatom jeziku. 2021. g. stekla je zvanje diplomiranog arabiste i iraniste. Nastavila je svoje obrazovanje na master studiju na istim katedrama. Želja joj je da perzijski približi svima koji imaju hrabrosti i želje okušati se u učenju jezika Rumijeve poezije.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

384 KM
Copy link
Powered by Social Snap