Opći španski jezik

Kurs španskog jezika: Opći španski jezik - osnovni španski, uvod u španski, nauči španski online - Kursevi španskog - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs opći španski jezik namijenjen je polaznicima raznih dobnih skupina i nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su kako za početnike tako i za napredne korisnike španskog jezika. Pratimo nivoe Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i u ponudi imamo stepene općeg španskog jezika A1 i A2. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju općeg španskog jezika na osnovu odabranog stepena edukacije. Pogledajte i ostale jezičke, online kurseve u OAK odjelu Akademija za jezike.

Zašto učiti španski jezik?

Španski jezik je drugi jezik u svijetu po broju govornika i treći po redu pri korištenju interneta. Zvaničan je jezik u 21 zemlji svijeta – u Evropi, Južnoj i Severnoj Americi, Africi i Aziji. Španski je jedan od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija, Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizacija, što vam između ostalog može i olakšati pronalazak posla.

Znanje španskog može da pomogne u razumijevanju i učenju nekog drugog romanskog jezika, a učenje španskog će dodatno olakšati znanje engleskog, u kome ima oko 60% riječi porijeklom iz latinskog. Ukoliko ste i vi hispanofil (osoba koja voli španski jezik i zaljubljenik u špansku kulturu) pridružite se poznavaocima bogate španske kulture i zajednici od 400 miliona govornika.

Ciljevi kursa

 • Upoznati se sa osnovnim riječima i frazama iz španskog jezika koji je u svakodnevnoj upotrebi
 • Upoznati se sa pravilima pisanja, čitanja i izgovora
 • Razviti sposobnost upotrebe određenih gramatičkih i jezičkih cjelina
 • Steći i razviti samopouzdanje za slobodnu konverzaciju o osnovnim temama
 • Naučiti komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom

Potrebno predznanje

Prije početka kursa radi se test za utvrđivanje trenutnog nivoa znanja polaznika i shodno tome će se polaznici i raspoređivati. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na ZEROJ (Zajednički evropski referentni okvir za jezike), a u ponudi Online Akademije možete pronaći:

 • A1 – Početni nivo (A1.1 & A1.2)
 • A2 – Napredni početni nivo (A2.1 & A2.2)

Trajanje i cijena kursa

Svaki nivo je podijeljen na dva podnivoa (npr. A1.1 i A1.2). Nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan čas traje 45 minuta. Trajanje jednog podnivoa obuhvata 25 časova od 45 minuta.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon dva odslušana podnivoa (tj. jednog nivoa) i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji. Svaki od gore navedenih nivoa sastoji se od dva podnivoa, a certifikat se izdaje nakon uspješno završena dva podnivoa, npr. A1.1 i A1.2 što predstavlja kompletan A1 nivo.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje određenog nivoa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju jezika iz ove oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Test za određivanje nivoa znanja (prijemni ispit)

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa. Test za ovu edukaciju traje 30 minuta i sastoji se od pitanja iz prethodnih nivoa.

Početnici koji se po prvi put susreću sa španskim jezikom, upisuju se na početni nivo A1.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno položenog ispita, a bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

 • Ostali jezički kursevi
 • Namjenski kursevi koji će biti u programu periodično, a o kojim ćete biti blagovremeno obavješteni.

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS / Android
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • A1 - Početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  U sklopu ovog nivoa možete razumjeti i primijeniti svakodnevne izraze i sastavljati rečenice koje omogućavaju osnovno snalaženje i komunikaciju na španskom jeziku. Ovaj nivo obuhvata teme poput: predstavljanje sebe (kako se zovemo, odakle dolazimo, gdje živimo, koliko imamo godina); Članovi porodice; Obrazovanje i posao; Dijelovi dana, vrijeme, dani u sedmici, godišnja doba i mjeseci u godini; Hrana, piće; Kupovina, odjeća i obuća; Boje; Brojevi od nula do milion; Nazivi država i nacionalnosti. Gramatičke cjeline koje obuhvata ovaj nivo su: abeceda, sve vrste zamjenica, određeni i neodređeni članovi imenica, pravilni i nepravilni glagoli, konjugacije.

  No items in this section
 • A2 - Napredni početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  U sklopu ovog nivoa možete se sporazumjeti u jednostavnim i rutinskim situacijama u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Ovaj nivo obuhvata teme poput: putovanja; Slobodno vrijeme i hobiji; Praznici; Saobraćaj; Banka, pošta, prodavnica, bolnica; Opisivanje predmeta, osoba i situacija. Gramatičke cjeline koje ovaj nivo obuhvata su: prijedlozi, prilozi, pridjevi, spajanje prijedloga sa članom, komparacija pridjeva i povratni glagoli.

  No items in this section
Admin bar avatar
Predavač španskog jezika i književnosti
Manjana Kavazović je diplomirala Italijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2021 godine i trenutno pohađa Master studije na istom. Nagrađena je Specijalnim priznanjem Univerziteta „Srebrena značka“ , kao jednom od najboljih studenata na I. ciklusu studija. U sklopu Bachelor studija je također učila španski jezik do nivoa B2, te ima iskustva u prevođenju te predavanju oba ova jezika. Trenutno radi kao predavač kursa španskog jezika za početnike na nivou A1 u ACADEMY 387. Uz studiranje drži još časove italijanskog jezika, a također volontira u Erasmus Student Network organizaciji. Osim jezicima bavi se umjetnošću i kreativnim pisanjem, već je objavila nekoliko poetskih radova i napisala knjigu, a vodi i online shop za nakit.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

300 KM
Copy link
Powered by Social Snap