Opći turski jezik

Kurs turskog jezika: Opći turski jezik - osnovni turski, uvod u turski, nauči turski online - Kursevi turskog - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs opći turski jezik namijenjen je polaznicima raznih dobnih skupina i nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su kako za početnike tako i za napredne korisnike turskog jezika. Pratimo nivoe Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i u ponudi imamo stepene općeg turskog jezika A1 i A2. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju općeg turskog jezika na osnovu odabranog stepena edukacije. Pogledajte i ostale jezičke, online kurseve u OAK odjelu Akademija za jezike.

Zašto učiti turski jezik?

Turski jezik u posljednje vrijeme postaje sve popularniji u našoj zemlji, što zbog velikog broja turskih serija koje se trenutno prikazuju na televiziji, što zbog velikog broja turista koji svake godine ljetovanje provode u Turskoj. Učiti jedan orijentalni jezik potpuno je drugačije iskustvo. Iako je Turska jednim dijelom u Evropi, turski jezik nije blizak nijednom evropskom jeziku, što ga čini još izazovnijim za učenje.

Prije učenja turskog jezika potrebno je da znamo da:

 • Turski jezik danas govori oko 250 miliona ljudi u 35 zemalja svijeta, što ga čini jednim od najviše korištenih jezika na svijetu
 • Turski jezik je po broju ljudi koji ga govore šesti jezik na svijetu
 • Tursko pismo se sastoji od 29 slova, od čega je čak 8 samoglasnika. Turski upravo velikom broju samoglasnika može da zahvali za izuzetnu melodičnost i harmoniju
 • U turskom jeziku ne postoji kategorija roda
 • Ukoliko dobro govorite turski, mogli biste djelimično da se sporazumijete i sa narodom Azerbejdžana, Turkmenistana, Kazahstana, Kirgistana i Uzbekistana
 • U gramatici postoje striktna pravila, zanemarljivo malo je izuzetaka

Ciljevi kursa

 • Usvojiti i savladati odgovarajući nivo turskog jezika
 • Razumjeti gramatiku i osnovni vokabular
 • Naučiti izgovarati i pisati turski jezik
 • Savladati osnovne fraze i proširiti vokabular koji se odnosi na svakodnevni jezik

Potrebno predznanje

Prije početka kursa radi se test za utvrđivanje trenutnog nivoa znanja polaznika i shodno tome će se polaznici i raspoređivati. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na ZEROJ (Zajednički evropski referentni okvir za jezike), a u ponudi Online Akademije možete pronaći:

 • A1 – Početni nivo (A1.1 & A1.2)
 • A2 – Napredni početni nivo (A2.1 & A2.2)

Trajanje i cijena kursa

Svaki nivo je podijeljen na dva podnivoa (npr. A1.1 i A1.2). Nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan čas traje 45 minuta. Trajanje jednog podnivoa obuhvata 25 časova od 45 minuta.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon dva odslušana podnivoa (tj. jednog nivoa) i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji. Svaki od gore navedenih nivoa sastoji se od dva podnivoa, a certifikat se izdaje nakon uspješno završena dva podnivoa, npr. A1.1 i A1.2 što predstavlja kompletan A1 nivo.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje određenog nivoa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju jezika iz ove oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Test za određivanje nivoa znanja (prijemni ispit)

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa. Test za ovu edukaciju traje 30 minuta i sastoji se od pitanja iz prethodnih nivoa.

Početnici koji se po prvi put susreću sa turskim jezikom, upisuju se na početni nivo A1.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno položenog ispita, a bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

 • Ostali jezički kursevi
 • Namjenski kursevi koji će biti u programu periodično, a o kojim ćete biti blagovremeno obavješteni.

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS / Android
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • A1 - Početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  U sklopu ovog nivoa možete razumjeti i primijeniti svakodnevne izraze i sastavljati sasvim jednostavne rečenice koje omogućavaju osnovno snalaženje i komunikaciju na turskom jeziku. Ovaj nivo obuhvata teme poput: Upoznavanje i osnovne fraze (kako se zovemo, odakle dolazimo, gdje živimo, koliko imamo godina); Članovi porodice; Zanimanja/poslovi; Dijelovi dana, vrijeme, dani u sedmici, godišnja doba i mjeseci u godini; Hrana, piće, te kako naručiti nešto u kafiću ili restoranu; Kupovina, odjeća i obuća; Prostorije u kući i namještaj; Boje. Gramatičke cjeline koje obuhvata ovaj nivo su: alfabet, vokalna harmonija, padeži, spojeni suglasnici, suglasnička skladnost, imenice, lične, prisvojne i pokazne zamjenice, glagoli i padeži koji im odgovaraju.

  No items in this section
 • A2 - Napredni početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  U sklopu ovog nivoa možete razumjeti glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama (uputstva, objave), te voditi jednostavan formalan i neformalan razgovor o temama koje su za vas od neposredne važnosti. Detaljnija obrada i primjena gramatičkih cjelina sa A1 nivoa u složenijim rečenicama.

  No items in this section
Admin bar avatar
Bachelor arapskog i turskog jezika i književnosti
Farah je 2014 godine upisala Gazi Husrev-begovu medresu koju završavam odličnim uspjehom 2018.godine. U toku školovanja u medresi posvetila se arapskom jeziku i njegovoj primjeni kroz Kur'an, hadis i ostale discipline i tako odlučila svoj put nastaviti u tom smjeru. Ljubav prema turskom jeziku kojeg je prvobitno počela učiti sama, nije mogla razdvojiti od ljubavi prema arapskom pa je 2018.godine upisala dvopredmetni studij na Filozofskom fakultetu, Arapski i turski jezik i književnost. 2021.godine diplomirala je na istom i jedina te godine stekla zvanje Bachelora arapskog i turskog jezika i književnosti. Nastavila je sa daljnim studijem, te ove godine upisuje završnu godinu master studija. Najveće zadovoljstvo predstavljaju joj sve osobe koje kažu da su pomoću nje i njenih uputa spoznali da su ovi jezici mnogo lakši nego što su zamislili.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

312 KM
Copy link
Powered by Social Snap