Poslovni Engleski jezik

Kurs engleskog jezika: Poslovni Engleski jezik - engleski za posao, poslovno komuniciranje, engleski za uposlenike, radnike, zaposlene - Kursevi Engleskog - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs poslovnog Engleskog jezika namijenjen je za učenje poslovnih osoba raznih dobnih skupina i nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su kako za početnike tako i za napredne korisnike engleskog jezika. Pratimo nivoe zajedničkog evropskog okvira za jezike (CEFR) i u ponudi imamo stepene poslovnog Engleskog jezika A1, A2, B1, B2 i C1. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju poslovnog engleskog jezika na osnovu odabranog stepena edukacije. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu Akademija za Engleski jezik.

Kurs poslovnog engleskog kreiran je tako da pripremi polaznike, zaposlene i nezaposlene, za upotrebu engleskog jezika na trenutnom, kao i budućem poslu. Studenti će razvijati vještine s naglaskom na poslovni kontekst i okruženje te će naučiti vokabular koji se redovno koristi u poslovnom svijetu. Program se razlikuje od općeg engleskog, jer se ovdje daje više pažnje rječniku iz poslovnog okruženja, a manje gramatici i svakodnevnom govoru. Ovaj će kurs pomoći vježbanju i obogaćivanju komunikacijskih vještina korištenjem engleskog jezika u određenim poslovnim situacijama.

Ciljevi kursa

 • Razviti osnovne vještine i samopouzdanje za komunikaciju s ljudima u poslovnim situacijama;
 • Povećati svoje znanje o ključnim poslovnim pojmovima;
 • Naučiti pisati i čitati osnovne poslovne izvještaja i dopise;
 • Proširiti vokabular koji se odnosi na opće poslovne situacije;
 • Utvrditi razlike i sličnosti između poslovanja u zemljama iz engleskog govornog područja i drugih zemalja.

Potrebno predznanje

Prije početka kursa radi se prijemni ispit zbog utvrđivanja trenutnog nivoa znanja polaznika i shodno tome će se polaznici i raspoređivati. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na CEFR (Common European Framework of Reference):

 • A1 – Elementary (A1.1 & A1.2)
 • A2 – Pre-Intermediate (A2.1 & A2.2)
 • B1 – Intermediate (B1.1 & B1.2)
 • B2 – Upper Intermediate (B2.1 & B2.2)
 • C1 – Advanced (C1.1 & C1.2)

Trajanje i cijena kursa

Svaki nivo je podijeljen u 12 lekcija, unutar jednog nivoa imamo dva modula od kojih se svaki sastoji od šest lekcija. Moduli (edukacije) su podijeljeni na način da se nastava pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas traje 45 minuta.

Trajanje online edukacije (jednog modula) je 28 susreta, od kojih je 27 namijenjeno za edukaciju, a zadnji (1) susret za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon dva odslušana modula i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji. Svaki nivo od gore navedenih sastoji se od dva modula, a certifikat se izdaje nakon uspješno završena dva modula, npr. A1.1 i A1.2 što predstavlja kompletan A1 nivo.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije prvi put BESPLATNO, a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju jezika iz ove oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak kursa za grupe je fleksibilan i zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Kurs počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Za razliku od grupnih, individualne edukacije su fleksibilne koje se prilagođavaju prijavljenom polazniku. Greške polaznika se u ovom vidu brže i lakše ispravljaju te je tim omogućen i brži napredak polaznika. Iste se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz par dana.

Prijemni ispit

Pri samoj prijavi na edukaciju pristupate prijemnom ispitu, na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko položite prijemni ispit možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima prijemnog ispita. Prijemni ispit za ovu edukaciju traje 30 minuta i sastoji se od pitanja iz prethodnih nivoa.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno položenog ispita, a bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop / Tablet / Mobitel
 • Periferija: Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS / Android
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera
 • Internet konekcija: 1Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • A1.1 - Elementary 0/0

  Verb ''to be'', a/an, wh-questions, Present simple (all forms), Adverbs of frequency, Nationalities, Days/month/dates, Adjectives, Too/enough, Modal verb can, Travel phrases, Eating out, Buying and selling products, There is/are, Quantifiers, Past simple (affirmative)

  No items in this section
 • A1.2 - Elementary 0/0

  Past simple (negatives and questions), Comparison of adjectives, Describing people, Advertising, Describing companies, Present continuous, Internal communication, Going to and Present Continuous for future, Should/could/would, Company cultures, Present Perfect, Skills and abilities

  No items in this section
 • A2.1 - Pre-Intermediate 0/0

  Can/could/would, Present simple vs. Present continuous, Career moves, Telephoning, Must/need to/have to/should, Presenting companies, Negotiating, Past simple vs. Past continuous, Successful meetings, Stress in the workplace, Past simple vs. Present perfect, Small talk, Multiword verbs

  No items in this section
 • A2.2 - Pre-Intermediate 0/0

  Time clauses with when/while/after/before/until/as soon as, Forming questions, Economic terms, Exchanging information, Making plans, Going to, Reported speech, Dealing with conflict, 1st and 2nd conditional, Passives, Presenting a product

  No items in this section
 • B1.1 - Intermediate 0/0

  Present simple and Present continuous, Expressing future, Brand management, Making arrangements, British and American English, Past simple and Present perfect, Describing change, Company structure, Noun combinations, Articles (a/an/the), Advertising, Describing trends, Dealing with figures

  No items in this section
 • B1.2 - Intermediate 0/0

  Idioms, Modals, Gerunds and infinitives, Cultural differences, Recruitment, Free trade, Résumé writing, 1st and 2nd conditional, Narrative tenses, Relative clauses, Qualities of leadership, Passives, Diplomatic and less diplomatic negotiating

  No items in this section
 • B2.1 - Upper Intermediate 0/0

  Idioms, Compound nouns and noun phrases, Phrasal verbs, Dealing with communication breakdown, Brainstorming, Describing relations, Prefixes, Present and Past tenses, Motivation, Describing risks, Synonyms and word building, Passives, Reaching agreement, Adverbs of degree (rather, slightly, extremely)

  No items in this section
 • B2.2 - Upper Intermediate 0/0

  Modal perfect verbs, Dependent prepositions, Presentations, Resolving conflict, Financial terms, Gerunds, Conditionals, Complaints, Handling crises, Prediction and probability, Making acquisitions

  No items in this section
 • C1.1 - Advanced 0/0

  Adverbs, Formal e-mail, Invitations, Clarifying and confirming information, Decision making, Relative clauses, Presentation language, Avoiding conflict, Ethical problem-solving

  No items in this section
 • C1.2 - Advanced 0/0

  Adjectives, Managing questions, Consultancy-related language, Strategy, Goals and values, British and American English, Emphasizing, Online business, Idioms, Chasing payments, Teleconferencing

  No items in this section
Admin bar avatar
Magistar engleskog jezika i književnosti
Diplomirala i magistrirala engleski jezik i knjizevnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Deset godina radnog iskustva: predavanje engleskog jezika svim uzrastima, poseban naglasak na poslovnoj komunikaciji. Sudski tumač za engleski jezik. Mersida je među svojim studentima poznata i kao "Kinder Bueno" teacher, ponekad i kao "Bounty" teacher. Kod nje je život, a i čas očito sladak.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

336 KM
Share via
Copy link
Powered by Social Snap