Kurs informatike: Android programiranje - uvod u programiranje, Android - IT Kursevi - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs Android programiranje namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje razvoj Android aplikacija. Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje se prvi put susreću sa ovim kursom ili imaju neko osnovno predznanje (entry level), a istovremeno imaju želju kako naučiti programirati u android okruženju u svrhu proširenja i unapređenja znanja, te naučiti samostalno i kvalitetno kreirati Android aplikacije. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju izrade Android aplikacija. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Polaznici Android edukacije naučiti će da koriste jedan od najboljih i najpopularnijih objektno–orijentisanih jezika – Java u kombinaciji sa XML jezikom, koji se koriste u izradi Android aplikacija. Pohađanjem ovog kursa ćete ovladati vještinama objektno–orijentisanog programiranja kao i korištenjem tagova za izgled Android aplikacija.

Ukoliko imate ideju za “ubojitu” Android aplikaciju a nedostaje Vam znanje, na pravom ste mjestu jer će Vam ovaj kurs pomoći da napravite Vašu prvu aplikaciju! Naučit ćete praktične upute o strukturiranju aplikacije, dizajniranju fleksibilnih i interaktivnih interfejsa, omogućavanju rada aplikacije na raznim pametnim telefonima i tabletima i još mnogo toga.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Upoznavanje sa strukturom Android aplikacija
 • Android Studio – razvojno okruženje
 • Upoznavanje sa Activity (Java dio)
 • Upoznavanje sa Layout (XML dio)
 • Rad sa XML elementima (Button,TextView i sl)
 • Korištenje različitih tipova Layout (LinearLayout, ConstraintLayout…)
 • Korištenje Design view opcije za uređivanje izgleda aplikacije
 • Dinamički rad sa Layout elementima
 • Komuniciranje jednog prozora (Activity) sa drugim prozorima korištenjem
 • Intent klase
 • Activity – Životni vijek
 • ListView i Adapter
 • RecyclerView i CardView
 • NavigationDrawer
 • ScrollView i HorizontalView
 • Fragmenti
 • SQLite – rad sa bazama
 • SharedPreference

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju su osnove rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu kao i poznavanje i rad u Java programskom jeziku.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10, Internet i Java.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 22 časa, od kojih je 20 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10
 • Logički dio
 • Java

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u Android 0/0

  Instaliranje Android Studio razvojnog okruženja; Kreiranje običnog projekta i njegovo pokretanje na virtuelnom uređaju.

  No items in this section
 • 2. Arhitekture Android projekta 0/0

  Sastavni dijelovi; Šta je to Activity? Šta je to Layout?

  No items in this section
 • 3. Upoznavanje sa XML elementima 0/0

  TextView; EditTextVIew: Button: Spinner.

  No items in this section
 • 4. Activity-upoznavanje 0/0

  Od čega se sastoji Activity; Dinamički rad sa Layout elementima koristeći Java kod u Activity.

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Postoje različiti tipovi Layout-a 0/0

  LinearLayout; ConstraintLayout; GridLayout; RelativeLayout; FrameLayout.

  No items in this section
 • 7. Design View 0/0

  Kako koristiti Design View.

  No items in this section
 • 8. Šta je to Intent? 0/0

  Activity komunicira sa drugim Activity koristeći Intent; Korištenje Intent; Razmjena podataka između Activity; Implicitno korištenje Intent.

  No items in this section
 • 9. Activity-životni vijek 0/0

  onCreate(); onDestroy(); onStart(); onStop(); onPause(); onResume().

  No items in this section
 • 10. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 11. Constraint Layout 0/0

  Kako koristimo ConstraintLayout; Prednost ConstraintLayout-a u odnosu na LinearLayout.

  No items in this section
 • 12. ListView i Adapter 0/0

  Organizovanje Activity u kategorije koristeći ListView; Adapter i njegova uloga.

  No items in this section
 • 13. RecyclerView i CardView 0/0

  Šta je to RecyclerView? Šta je to CardView?

  No items in this section
 • 14. ScrollView i HorizontalScrollVIew 0/0

  Šta su to ScrollView i HorizontalScrollView? Kako ih koristimo?

  No items in this section
 • 15. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 16. Fragmenti 0/0

  Šta su to fragmenti i za šta ih koristimo? Kako postići da naša aplikacija na različitim veličinama ekrana izgleda lijepo? Životni vijek Fragmenta i korištenje?

  No items in this section
 • 17. Navigation Drawer 0/0

  Šta je to Navigation Drawer i za šta ga koristimo?

  No items in this section
 • 18. SQLite – rad sa bazom 0/0

  Šta je to SQLite? Kako kreiramo bazu, tabele i upite?

  No items in this section
 • 19-20. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 21-22. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
IT instruktor
Sa dugogodišnjim iskustvom u instruktorskoj nastavi iz matematike i informatike, te kao IT predavač bavi se edukacijom studenata raznih dobnih skupina. Tijekom karijere radio je kao developer na više različitih projekata. Oduvijek je volio prenositi stečeno znanje onima koji su ga trebali. Osjećaj prenošenja znanja na nekoga i reakcija studenta kojom potvrđuje da je razumio gradivo je neprocjenljiva, pa je to samo jedan od mnogih razloga zbog kojeg voli predavati. Njegov moto je da pravim pristupom prema bilo kome, možete izvući ono najbolje iz njega.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

264 KM
Copy link
Powered by Social Snap