figma-ux-ui

Online kurs Figma UX/UI dizajna namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje dizajn proizvoda, interfejsa, aplikacija i web stranica. Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje već imaju predznanje iz oblasti dizajna, a istovremeno žele da prošire znanje i steknu nove vještine. Primarni fokus ove edukacije je kako naučiti figmu te kako samostalno i kvalitetno raditi u uiux industriji. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju figme uiux. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Figma UX/UI edukacija namijenjena je svim osobama koje imaju osnovno predznanje iz oblasti dizajna, a žele da prošire svoje znanje u oblastima dizajniranja interfejsa, mobilnih aplikacija, web dizajna kao i funkcionalnosti istih.

Kroz ovu edukaciju imati ćete priliku steći osnovno znanje koje će vam biti potrebno za početak UI/UX karijere. Da li to bilo uz korištenje Figme ili pak nekog drugog alata tipa Adobe XD, Sketch, InVision… Kurs Figme UX/UI dodatno će vam pomoći da razumijete potrebe korisnika i na taj način kreirate bolji proizvod.

Raditi ćemo sa alatima koji se koriste u istraživanju i planiranju UI/UX dizajna, načinima testiranja dizajna, kao i nepisanim pravilima, odnosno iskustvima iz industrije i pozitivnoj praksi. Kroz kurs Figme UX/UI, imati ćete priliku kreirati funkcionalan prototip aplikacije uz direktna uputstva i savjete profesionalaca iz svijeta dizajna.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Uvod u Figmu, osnovni alati i paneli
 • Kolaboracija u Figmi
 • Rad sa komponentama i auto layoutom
 • Rad sa stilovima, bibliotekama
 • Elementi dizajna – boje, tipografija, ikone, efekti…
 • Raspored elemenata – fotografije, naslovi, tekst, cta…
 • Export elemenata, vektor, raster
 • Instalacija i korištenje plugina
 • Kreiranje prototipa i animacija
 • Praćenje toka korisnika, observer
 • Testiranje dizajna i kontrola kvalitete
 • Scurm & Jira osnove
 • Pronalazak dodatnih materijala, resursa, inspiracije i motivacije

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju su osnove UI/UX dizajna – boje, tipografija, elementi, layout, wireframing, low fidelity, high fidelity. Osnove Interneta, tj. da se razumije šta je Internet preglednik, web stranica, korištenje email-a, pretraživača, itd. Također, smatra se da poznajete osnove rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10, Internet, i Osnove UI/UX dizajna.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 22 časa, od kojih je 20 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10
 • Internet
 • Osnove UI/UX dizajna

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u Figmu 0/0

  Osnove i uvod u Figmu, online/desktop verzije, radna površina, alatne trake

  No items in this section
 • 2. Komponente 0/0

  Instance, varijacije, organizacija i grupisanje, override

  No items in this section
 • 3. Komponente; Auto layout 0/0

  Korištenje komponenti; Frame vs Group; Uvod u Auto layout, organizacija i opcije

  No items in this section
 • 4. Auto layout 0/0

  Direction, Spacing, Padding, Margin, Alignment, Distribution, Resizing

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Plugins 0/0

  Figma community, pronalazak, dodavanje i korištenje plugina

  No items in this section
 • 7. Plugins 0/0

  Content, Icons, Photos, Lorem, Logos, Charts...

  No items in this section
 • 8. Stilovi 0/0

  Kreiranje i rad sa stilovima, tekst, boje, efekti, layout

  No items in this section
 • 9. Stilovi; Library 0/0

  Korištenje stilova, premještanje u drugi dokument, dijeljenje stilova i komponenti

  No items in this section
 • 10. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 11. Prototip i animacije 0/0

  Uvod u prototip i animacije, uređaji, kreiranje protipa, flow

  No items in this section
 • 12. Prototip i animacije 0/0

  Interakcije i animacije, overflow, scroll...

  No items in this section
 • 13. Export 0/0

  Manipulacija nad export opcijama, frame, ikone, oblici

  No items in this section
 • 14. UX Research 0/0

  User persona, put/tok korisnika, prikupljanje podataka, motivacija i inspiracija

  No items in this section
 • 15. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 16. Scrum & Jira 0/0

  Scrum i Jira za UX, zadaci, proces, metodologija

  No items in this section
 • 17. Kolaboracija & Observer 0/0

  Rad sa komentarima; Observer – posmatranje drugih korisnika i kolaboracija

  No items in this section
 • 18. Testiranje dizajna 0/0

  QA – kontrola kvalitete dizajna i prototipa

  No items in this section
 • 19-20. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 21-22. Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Magistar informatike
Sa magisterijem iz IT-a i preko 10 godina iskustva u radu kao IT predavač i IT supervizor, bavi se edukacijom studenata raznih dobnih skupina. Tijekom karijere pokazao je liderstvo i pružao profesionalno savjetovanje, a istovremeno je bio uključen u obrazovanje, pretprodajne usluge, razvoj poslovanja, razvoj web stranica, grafički dizajn i Internet marketing. Od školskih dana, proces učenja i sticanja novih znanja smatrao je privlačnim, što je razlog zbog čega je i sam odlučio postati predavač. Još jedan razlog zbog kojeg posebno uživa u ovom poslu i izazovima koji idu uz, je mogućnost povezivanja s ljudima. Ne postoji bolja stvar od dijeljenja znanja i izoštravanja ljudskih vještina - to je fantastičan proces u kojem naprosto voli učestvovati. Njegov moto je da ukoliko odaberete posao koji volite, nećete morati raditi ni dana u životu.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

264 KM
Copy link
Powered by Social Snap