Kurs informatike: Internet - Pretraživači, Drive, Skype, Zoom - IT Kursevi - Online edukacija - OAK Online Akademija
Tagovi: ,

Online kurs Internet namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje kako koristiti pretraživače, tražilice, e-mail, skype, online servise… Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje se prvi put susreću sa ovim kursom ili imaju neko predznanje (entry level), a istovremeno imaju želju kako naučiti koristiti Internet u svrhu proširenja i unapređenja znanja, te naučiti samostalno i sigurno raditi na internetu. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju rada na internetu. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Kurs Internet je namijenjen svim osobama koje žele da se upoznaju sa osnovama rada i korištenim pojmovima na Internetu. Kroz ovaj kurs, naučiti ćete koristiti razne Internet pretraživače, programe za komunikaciju, razmjenu email-ova, preuzimanje podatke sa interneta kao što su fotografije, programi i ostalo. Također ćete naučiti i raditi sa online arhivama za podatke kao što su Google Drive, OneDrive, te rad sa kalendarima i slično.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Upoznati se sa pojmovima World Wide Web, Internet, Intranet, Extranet, IP adresa,…
 • Web Browser, instalacija, konfiguracija i korištenje
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
 • Korištenje Internet tražilica
 • Kreiranje Gmail i Outlook računa i upoznavanje sa e-mail uslugama
 • Manipulacija nad mailovima, filteri, pretraga, postavke
 • Google Drive, OneDrive, Kalendari, Kontakti
 • Preuzimanje dokumenata sa Interneta, programa, arhiviranje dokumenata
 • Korištenje programa za razmjenu poruka i pozive: Skype
 • Privatnost i sigurnost na internetu, Internet zaštita, antivirusni programi
 • Savjeti za djecu i zabrana pristupa određenim stranicama,…

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju je poznavanje osnovnog rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 14 časova, od kojih je 12 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u Internet 0/0

  World Wide Web; Intranet; Extranet; Internet; ISP; Usluge i servisi

  No items in this section
 • 2. Internet pretraživač 0/0

  Instaliranje i korištenje Google Chrome; Opcije Chrome-a

  No items in this section
 • 3. Ostali pretraživači 0/0

  Instaliranje korištenje i usporedba (Firefox, Opera, Edge, Brave, Tor)

  No items in this section
 • 4. Tražilice 0/0

  Korištenje Google, YouTube pretraživača i preuzimanje sadržaja sa Interneta

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Dodatci za pretraživače 0/0

  Instaliranje i korištenje dodataka kroz pretraživače; Blokiranje reklama; Preuzimanje video sadržaja

  No items in this section
 • 7. E-mail 0/0

  Kreiranje i korištenje e-mail servisa; Filtriranje; Kategorisanje; Postavke

  No items in this section
 • 8. Drive; Kalendar; Kontakti 0/0

  Pristup i korištenje servisa za pohranu i dijeljenje sadržaja; Organizacija kontakta i kalendara

  No items in this section
 • 9. VoIP servisi 0/0

  Kreiranje računa i korištenje Skype servisa za komunikaciju

  No items in this section
 • 10. Antivirusi i zaštita; Kompresovanje dokumenata 0/0

  Instaliranje i korištenje antivirusnog programa; Kompresovanje dokumenata; Zabrana pristupa stranicama

  No items in this section
 • 11-12. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 13-14. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Bakalaureat informacijskih tehnologija
Edukator na IT kursevima u Kulturnom centru "Kralj Fahd" (Windows 10, MS Office, Internet, MS SQL, C++, HTML & CSS, MS Project). Autor stručne literature potrebne za pružanje obuke u Kulturnom centru "Kralj Fahd". Tehnička podrška korisnicima u BH Telecomu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina). Tokom svog angažmana u BH Telecomu, radila na sljedećim poslovima: poslovi postprodajne podrške usluga BH Telecoma, podrška za sve usluge BHLine/BH Mobile mreže, održavanje računarske mreže i aplikativne podrške, podška za e-mail i hosting servise, obrada e-mail i SMS zahtjeva korisnika, konsolidacija internih baza korisnika za potrebe podrške. Saradnik za marketing, Web i IT podrška – Pripravnik, u JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo". Tokom angažmana u Centru obavljala sljedeće poslove: Izrada i održavanje web stranice, FB i Instagram, Servis i održavanje IT Opreme i software-a, IT podrška uposlenicima.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

168 KM
Copy link
Powered by Social Snap