Kurs informatike: Java programiranje - uvod u programiranje, Java - IT Kursevi - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs Java programiranje namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje razvoj softvera (programa). Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje se prvi put susreću sa ovim kursom ili imaju neko osnovno predznanje (entry level), a istovremeno imaju želju kako naučiti programirati u svrhu proširenja i unapređenja znanja, te naučiti samostalno i kvalitetno raditi u programu Java. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju rada u Javi. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Polaznici Java edukacije naučiti će da koriste jedan od najboljih i najpopularnijih objektno-orijentisanih programskih jezika. Pohađanjem ovog kursa ovladati ćete vještinama objektno-orijentisanog programiranja, te sa stečenim znanjem nadograđivati se na tehnologije i alate koji koriste programski jezik Java kao osnovu (npr. Android).

Kurs Java programiranja je cjelovito iskustvo učenja u Javi i objektno orijentisanom programiranju. Ovaj kurs pomoći će Vam da naučite Java programski jezik na jednostavan i jedinstven način koji nadilazi sintaksu i upute za upotrebu pri čemu Vam istovremeno pomaže da shvatite kako postati izvrstan programer.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Uvod u programiranje
 • Komentari
 • Eclipse razvojno okruženje
 • Varijable
 • Tipovi podataka
 • Operatori i izrazi
 • Uslovni iskazi
 • Petlje
 • Nizovi
 • Funkcije
 • String funkcije
 • Uvod u objektno-orijentisano programiranje
 • Klase, konstruktori
 • Polimorfizam, nasljeđivanje, enkapsulacija
 • Upravljanje izuzetcima
 • Interfejsi i apstraktne klase

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju su osnove rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 22 časa, od kojih je 20 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10
 • Logički dio

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u programiranje 0/0

  Instaliranje Eclipse razvojnog okruženja. Programski jezik Java. Osnovni pojmovi i pravila u programiranju.

  No items in this section
 • 2. Varijable i konstante 0/0

  Int varijable; Double i float varijable; Boolean varijable; String varijable; Konstante.

  No items in this section
 • 3. Kontrola toka programa 0/0

  If/else iskaz; Switch/case iskaz.

  No items in this section
 • 4. Operatori i izrazi 0/0

  Aritmetički operatori; Cjelobrojno dijeljenje; Ostatak cjelobrojnog dijeljenja (modulo); Operatori Inkrement i Dekrement; Prefiks i sufiks forma; Operatori pridruživanja; Relacijski (poredbeni) operatori; Logički operatori.

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Višestruko ponavljanje uslova 0/0

  While-petlja; Do/While-petlja; For-petlja.

  No items in this section
 • 7. Nizovi u Javi 0/0

  Nizovi; Petlje i nizovi; Sortiranje nizova; Višedimenzionalni nizovi; Napredna for petlja za nizove.

  No items in this section
 • 8. Java String metode 0/0

  Java i stringovi; Ugađene metode za rad sa Stringovima.

  No items in this section
 • 9. Java metode 0/0

  Pozivanje metoda; Prosljeđivanje vrijednosti metodama; Prosljeđivanje višestrukih vrijednosti.

  No items in this section
 • 10. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 11. Uvod u objektno-orijentisano programiranje I 0/0

  Šta su to klase? Šta su to instance klase? Konstruktori.

  No items in this section
 • 12. Uvod u objektno-orijentisano programiranje II 0/0

  Praktične vježbe: Struktura klase; Atributi i metode; Geteri i seteri.

  No items in this section
 • 13. OOP važni pojmovi 0/0

  Nasljeđivanje; Enkapsulacija; Polimorfizam.

  No items in this section
 • 14. Apstraktne klase 0/0

  Šta su apstraktne klase? Upotreba apstraktnih klasa?

  No items in this section
 • 15. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 16. Interfejsi 0/0

  Šta je interfejs? Kako koristi interfejs? Razlika između interfejsa i apstraktnih klasa.

  No items in this section
 • 17. Upravljanje greškama 0/0

  Prezentacija i vrste greški; Try/Catch; Upravljanje greškama.

  No items in this section
 • 18. Uvod u GUI 0/0

  Rad sa GUI elementima; Rad sa GUI metodama.

  No items in this section
 • 19-20. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 21-22. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
IT instruktor
Sa dugogodišnjim iskustvom u instruktorskoj nastavi iz matematike i informatike, te kao IT predavač bavi se edukacijom studenata raznih dobnih skupina. Tijekom karijere radio je kao developer na više različitih projekata. Oduvijek je volio prenositi stečeno znanje onima koji su ga trebali. Osjećaj prenošenja znanja na nekoga i reakcija studenta kojom potvrđuje da je razumio gradivo je neprocjenljiva, pa je to samo jedan od mnogih razloga zbog kojeg voli predavati. Njegov moto je da pravim pristupom prema bilo kome, možete izvući ono najbolje iz njega.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

264 KM
Copy link
Powered by Social Snap