Osnove rada na računaru

Kurs informatike: Poznavanje rada na računaru - Windows, Office, Internet - IT Kursevi - OAK Online Akademija

Online kurs poznavanje rada na računaru namijenjen je za učenje polaznika raznih dobnih skupina i početnog nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su za početnike koji žele na brz i jednostavan način naučiti osnove rada na računaru. Na ovom online kursu naučit ćete kako raditi na računaru kroz Windows 10, te Microsoft office programe: Word 2016, PowerPoint 2016, Excel 2016 i Internet. Po završetku ove edukacije dobiti ćete potvrdu o poznavanju rada na računaru koja se može koristiti kao dokaz tj. certifikat o poznavanju rada na računaru, a koja se koristi u poslovne svrhe, CV-u (životopisu) te prijavama na razne javne oglase. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Osnove rada na računaru edukacija je namijenjena svim osobama koje imaju potrebu da brzo i efikasno steknu osnovno znanje poznavanja rada na računaru. Kroz ovu edukaciju imati ćete priliku raditi sa raznim programima koji su navedeni u nastavku. Ukoliko imate potrebu da brzo i efikasno steknete osnovne vještine rada u navedenim programima ovo je edukacija za vas. Međutim, ukoliko imate vremena i strpljenja preporučujemo pohađanje navedenih edukacija zasebno – svaka, zasebna edukacija je detaljno obrađena pri čemu ćete dodatno i detaljno proširiti svoje znanje iz navedenih oblasti.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Rad u Windows 10 radnom okruženju
 • Korištenje File Explorera i uređivanje vizuelnog okruženja
 • Rad sa Paintom i dodatnim Windows 10 programima
 • Uređivanje Word dokumenta, teksta, paragrafa, fotografija
 • Kreiranje i uređivanje nabrajanja te zaglavlja i podnožja
 • Kreiranje i uređivanje rasporeda prezentacija te sadržaja
 • Dodavanje i uređivanje animacija i tranzicija prezentacija
 • Uređivanje radnog lista u Excelu
 • Upis i formatiranje sadržaja
 • Rad sa matematičkim formulama i funkcijama
 • Kreiranje i uređivanje grafikona
 • Sortiranje i filtriranje tabelarnih podataka
 • Korištenje Internet pretraživača
 • Rad sa tražilicama i e-mailom
 • Korištenje servisa kao što su Drive, Kalendar, Kontakti

Oblasti koje će se obraditi u toku ove edukacije su:

 • Windows 10 edukacija namijenjena je početnicima kako bi olakšala prelazak sa starijih operativnih sistema na Windows 10.
 • Word 2016 je namijenjen svim osobama koje žele da se upoznaju sa programom za obradu teksta.
 • PowerPoint 2016 edukacija je namijenjen svim osobama koje žele da se upoznaju sa programom za kreiranje profesionalnih prezentacija.
 • Excel 2016 spada u skupinu programa za rad sa tabelarnim podacima, koji omogućava organizovanje podataka, nakon čega se mogu koristiti za zbirni prikaz podataka, njihovo upoređivanje i grafičko predstavljanje.
 • Internet edukacija je namijenjen svim osobama koje žele da se upoznaju sa osnovama rada i korištenim pojmovima na Internetu.

Potrebno predznanje

Za pohađanje ove edukacije nije potrebno prethodno predznanje. Ovo je početna edukacija koja je namijenjena osobama koje žele brzo i efikasno steći osnovno znanje rada na računaru.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 30 susreta, od kojih je 29 namijenjeno za edukaciju, a zadnji (1) susret za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije prvi put BESPLATNO, a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe je fleksibilan i zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Za razliku od grupnih, individualne edukacije su fleksibilne koje se prilagođavaju prijavljenom polazniku. Greške polaznika se u ovom vidu brže i lakše ispravljaju te je tim omogućen i brži napredak polaznika. Iste se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz par dana.

Prijemni ispit

Osnove rada na računaru je početna edukacija i za istu nema prijemnog ispita, tako da ukoliko niste prethodno završili neku od informatičkih edukacija u našoj Akademiji, a želite da krenete od osnova, ovo je edukacija za vas.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 1Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Windows 10 – Radno okruženje 0/0

  Desktop; Radne površine; Ikone; Taskbar; Start; Opcije gašenja i odjavljivanja

  No items in this section
 • 2. Windows 10 – File Explorer 0/0

  Svojstva fajlova i foldera; Pohrana podataka; Opcije za foldere; Atributi fajlova; Ekstenzije

  No items in this section
 • 3. Windows 10 – Vizuelno okruženje 0/0

  Postavke izgleda; Rezolucija; Theme

  No items in this section
 • 4. Windows 10 – Paint 0/0

  Uvod; Rad sa dokumentima; Crtanje

  No items in this section
 • 5. Windows 10 – Dodatni programi 0/0

  Notepad; Kalkulator; Snipping Tool; Print Screen; Edge

  No items in this section
 • 6. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 7. Word 2016 – Uređivanje dokumenta 0/0

  Unos teksta; Print; Prikazi dokumenta; WordArt; Osnovno uređivanje teksta

  No items in this section
 • 8. Word 2016 – Uređivanje teksta 0/0

  Veličina, vrsta, izgled i poravnanje teksta; Prikaz skrivenih znakova; Razmak, prazan prosto

  No items in this section
 • 9. Word 2016 – Nabrajanje stavki 0/0

  Bullets; Numbering; Multilevel List

  No items in this section
 • 10. Word 2016 – Uređivanje paragrafa 0/0

  Opcije paragrafa; Uvlačenje i poravnanje; Razmaci; Okvir i sjenčenje; DropCap

  No items in this section
 • 11. Word 2016 – Umetanje i uređivanje slika 0/0

  Umetanje slika sa računara, Interneta; Uređivanje slika; Umetanje simbola; Tekstualni okvir

  No items in this section
 • 12. Word 2016 – Zaglavlje i podnožje 0/0

  Umetanje; Uređivanje; Section Break; Footnote; Watermark

  No items in this section
 • 13. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 14. PowerPoint 2016 – Uređivanje dokumenta 0/0

  Prikazi dokumenta; Slide Show; Dizajn; Theme

  No items in this section
 • 15. PowerPoint 2016 – Kreiranje rasporeda prezentacije 0/0

  Dodavanje i uređivanje rasporeda slajdova; Umetanje osnovnog sadržaja

  No items in this section
 • 16. PowerPoint 2016 – Sadržaj prezentacije 0/0

  Upisivanje i uređivanje teksta, slika, clipart-a, oblika, tabela, pametnih dijagrama, grafikona

  No items in this section
 • 17. PowerPoint 2016 – Animacije i tranzicije 0/0

  Umetanje i uređivanje animacija i tranzicija

  No items in this section
 • 18. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 19. Excel 2016 – Uređivanje radnog lista 0/0

  Uređivanje ćelija, redova i kolona – brisanje, skrivanje, prikazivanje, zamrzavanje, spajanje

  No items in this section
 • 20. Excel 2016 – Format ćelija 0/0

  Primjena i uređivanje različitih formata ćelije

  No items in this section
 • 21. Excel 2016 – Matematičke formule i funkcije 0/0

  Formule i funkcije; Operacije; Umetanje gotovih funkcija; Pisanje funkcija

  No items in this section
 • 22. Excel 2016 – Kreiranje i uređivanje grafikona 0/0

  Kreiranje, umetanje i uređivanje različitih grafikona

  No items in this section
 • 23. Excel 2016 – Sortiranje i filtriranje 0/0

  Rad sa sortiranjem i filtriranjem podataka; Korištenje više uslova nad jednom tabelom

  No items in this section
 • 24. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 25. Internet – Internet pretraživač 0/0

  Instaliranje i korištenje Google Chrome; Opcije Chrome-a

  No items in this section
 • 26. Internet – Tražilice 0/0

  Korištenje Google, YouTube pretraživača i preuzimanje sadržaja sa Interneta

  No items in this section
 • 27. Internet – E-mail 0/0

  Kreiranje i korištenje e-mail servisa; Filtriranje; Kategorisanje; Postavke

  No items in this section
 • 28. Internet – Drive; Kalendar; Kontakti 0/0

  Pristup i korištenje servisa za pohranu i dijeljenje sadržaja; Organizacija kontakta i kalendara

  No items in this section
 • 29. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 30. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Magistar informatike
Sa magisterijem iz IT-a i preko 10 godina iskustva u radu kao IT predavač i IT supervizor, bavi se edukacijom studenata raznih dobnih skupina. Tijekom karijere pokazao je liderstvo i pružao profesionalno savjetovanje, a istovremeno je bio uključen u obrazovanje, pretprodajne usluge, razvoj poslovanja, razvoj web stranica, grafički dizajn i Internet marketing. Od školskih dana, proces učenja i sticanja novih znanja smatrao je privlačnim, što je razlog zbog čega je i sam odlučio postati predavač. Još jedan razlog zbog kojeg posebno uživa u ovom poslu i izazovima koji idu uz, je mogućnost povezivanja s ljudima. Ne postoji bolja stvar od dijeljenja znanja i izoštravanja ljudskih vještina - to je fantastičan proces u kojem naprosto voli učestvovati. Njegov moto je da ukoliko odaberete posao koji volite, nećete morati raditi ni dana u životu.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

360 KM
Share via
Copy link
Powered by Social Snap