Osnove UI/UX dizajna

osnove-ui-ux-dizajna
 • Predavač: OAK
 • Polaznika: 5
 • Trajanje: 22 predavanja

Online kurs Osnove UI/UX dizajna namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje dizajn interfejsa, aplikacija i web stranica. Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje se prvi put susreću sa ovim kursom ili imaju neko osnovno predznanje (entry level), a istovremeno imaju želju kako naučiti osnove uiux dizajna u svrhu proširenja i unapređenja znanja, te naučiti kako samostalno i kvalitetno raditi u uxui industriji. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju osnova uiux dizajna. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Osnove UI/UX dizajna namijenje su svim osobama koje žele da se upoznaju sa dizajnom interfejsa, mobilnih aplikacija, web dizajnom kao i funkcionalnosti istih. Naučiti ćete koja je razlika između User Experience i User Interface, te njihovu međusobnu povezanost. Edukacija je namijenjena za početnike ali i za one koji nemaju nikakvo iskustvo u domenu dizajna, a žele ući u svijet istog.

Kroz ovu edukaciju imati ćete priliku steći osnovno znanje koje će vam biti potrebno za nastavak karijere u dizajnu, da li to bio UI/UX, grafički dizajn, dtp, web dizajn, frontend ili neki drugi smjer. Raditi ćemo sa alatima koji se koriste u istraživanju i planiranju UI/UX dizajna, načinima testiranja dizajna, kao i nepisanim pravilima, odnosno iskustvima iz industrije i pozitivnoj praksi. Kroz kurs osnove UI/UX dizajna, imati ćete priliku kreirati funkcionalan prototip aplikacije uz direktna uputstva i savjete profesionalaca iz svijeta dizajna.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Uvod u UI/UX dizajna
 • Uvod u Figmu, osnovni alati i paneli
 • Osnovna obrada fotografija
 • Uvod u responsive dizajn
 • Wireframing, low fidelity vs high fidelity
 • Raster vs vector – Photopea i Photoshop
 • Razumijevanje korisnika – ciljna grupa, istraživanje, user persona…
 • Elementi dizajna – boje, tipografija, ikone, efekti…
 • Raspored elemenata – fotografije, naslovi, tekst, cta…
 • Prototyping – web stranica, mobilna aplikacija, A vs B testiranje
 • Pronalazak dodatnih materijala, resursa, inspiracije i motivacije

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju su osnove Interneta, tj. da se razumije šta je Internet preglednik, web stranica, korištenje email-a, pretraživača, itd. Također, smatra se da poznajete osnove rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10 i Internet.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 22 časa, od kojih je 20 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10
 • Internet

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u UI/UX 0/0

  Osnove UI/UX, terminologija, proizvod, ciljna grupa, istraživanje, user persona, wireframing, dizajn proces, UI/UX alati

  No items in this section
 • 2. Uvod u Figmu 0/0

  Osnove i uvod u Figmu, online/desktop verzije, radna površina, alatne trake, opcije programa

  No items in this section
 • 3. Osnovni Figma alati i paneli 0/0

  Rad sa alatima: Move, Scale, Frame, Shape, Pen, Text, Hand; Layers, Design

  No items in this section
 • 4. Osnove dizajna (DX Fundamentals) 0/0

  Layout, boje, tipografija, hijerarhija, poziv na akciju (cta)

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Low Fidelity 0/0

  Organizacija projekta, wireframing, responsive dizajn, psihologija i proces dizajna

  No items in this section
 • 7. Low Fidelity; Figma alati za crtanje, layout 0/0

  Detaljniji rad sa osnovnim alatima; Rad sa stranicama

  No items in this section
 • 8. Obrada fotografija; Raster vs Vector; Photoshop/Photopea 0/0

  Manipulacija nad fotografijama, promjena veličine, rezolucije, priprema za dizajn

  No items in this section
 • 9. Obrada fotografija; Uvod u boje i ikone 0/0

  Umetanje i uređivanje fotografija u Figmi; Rad sa bojama i ikonama

  No items in this section
 • 10. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 11. Tipografija, sadržaj (copy), boje 0/0

  Odabir fonta, instalacija, vrste i korištenje, odabir boje, hijerarhija, dummy tekst

  No items in this section
 • 12. Tipografija i efekti 0/0

  Detaljne postavke teksta, stilovi, efekti

  No items in this section
 • 13. High Fidelity 0/0

  Kreiranje detaljnog dizajna implementacijom prethodno kreiranih elemenata

  No items in this section
 • 14. High Fidelity 0/0

  Dodavanje i uređivanje ikona, fotografija, efekata, boja, teksta

  No items in this section
 • 15. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 16. Responsive 0/0

  Uvod u responsive dizajn i rad sa različitim veličinama ekrana

  No items in this section
 • 17. UX Research, prototyping, A vs B 0/0

  User personas, istraživanje i prikupljanje podataka, različite verzija dizajna, izrada prototipa i testiranje dizajna

  No items in this section
 • 18. Materijali, resursi i DSM 0/0

  Online resursi, plaćeni i besplatni materijali, UX zajednice, inspiracije i motivacije

  No items in this section
 • 19-20. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 21-22. Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Online Akademija
Online Akademija

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

264 KM
Copy link
Powered by Social Snap