Kurs informatike: Windows 10 - Microsoft, uvod, rad na računaru, korištenje računara - IT Kursevi - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs Windows 10 namijenjen je za učenje polaznika raznih dobnih skupina početnog nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su za početnike koji žele na jednostavan način naučiti raditi na računaru u Windows 10 operativnom sistemu. Na ovom online kursu naučiti ćete kako raditi na Windows 10, te osnove personalizacije, rad sa fajlovima i folderima, crtanje, upis teksta… Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju rada u Windows 10. Napomena: ovo nije certifikat o poznavanju rada na računaru, ukoliko vam je isti potreban to možete dobiti kroz kurs Osnove rada na računaru. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Windows 10 edukacija namijenjena je početnicima kako bi olakšala prelazak sa starijih operativnih sistema na Windows 10. Pored samog prelaska sa starijih operativnih sistema, kroz Windows 10 edukaciju, ukoliko vam je to prvi operativni sistem sa kojim se susrećete, imat ćete priliku da krenete sa učenjem od samih osnova.

Pored samih osnova korištenja računara, pa sve do elementarnih dijelova koje ćete svakodnevno koristiti u radu sa računarom i koji će vam sigurno biti potrebno za pohađanje narednih edukacija, a i olakšati pohađanje istih.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Šta je računar, osnovni dijelovi te korištenje periferije
 • Operativni sistem i radno okruženje
 • Desktop, taskbar, start menu
 • Rad sa fajlovima i folderima, korištenje File Explorer-a
 • Prečice, desktop, start menu, taskbar
 • Wordpad, kreiranje i uređivanje dokumenata, te printanje istih
 • Rad sa programom Paint, crtanje i uređivanje slika koristeći isti
 • Uređenje vizuelnog okruđenja
 • Opcije i Control Panel – podešavanje i uređivanje raznih opcija
 • Dodatne funkcije i programi kao što su sticky notes, snipping tool, notepad, kalkulator,…

Potrebno predznanje

Windows 10 ne zahtijeva potrebno predznanje za pohađanje edukacije. Ovo je početna edukacija koja je potrebna da se završi, tj. da znate raditi u Windows 10 okruženju kako bi pristupili narednim, naprednijim edukacijama.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 22 časa, od kojih je 20 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.
Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Windows 10 je početna edukacija i za istu nema prijemnog ispita, tako da ukoliko niste prethodno završili neku od informatičkih edukacija, a želite da krenete od osnova, ovo je edukacija za vas.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u Windows 10 0/0

  Uvod; Osnovni dijelovi računara; Terminologija; Operativni sistem; Savjeti za korištenje; Tastatura i miš

  No items in this section
 • 2. Windows 10 radno okruženje 0/0

  Desktop; Radne površine; Ikone; Taskbar; Start; Opcije gašenja i odjavljivanja

  No items in this section
 • 3. File Explorer 0/0

  Uređivanje izgleda prozora; Promjena veličine i različiti prikazi prozora; File i folder

  No items in this section
 • 4. File Explorer 0/0

  Svojstva fajlova i foldera; Pohrana podataka; Opcije za foldere; Atributi fajlova; Ekstenzije

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Windows pretraživač 0/0

  Pretraga – file explorer, start; Napredne opcije pretrage

  No items in this section
 • 7. Prečice 0/0

  Desktop; Start; Taskbar

  No items in this section
 • 8. WordPad 0/0

  Uvod; Rad sa dokumentima; Margine i pregled; Unos teksta

  No items in this section
 • 9. Uređivanje WordPad dokumenta 0/0

  Uređivanje sadržaja dokumenta; Tekst; Slike

  No items in this section
 • 10. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 11. Paint 0/0

  Uvod; Rad sa dokumentima; Crtanje

  No items in this section
 • 12. Vizuelno okruženje 0/0

  Postavke izgleda; Rezolucija; Theme

  No items in this section
 • 13. Control Panel I 0/0

  AutoPlay; BitLocker; Datum i vrijeme; Zadani programi; Pomagala; Miš; Font

  No items in this section
 • 14. Control Panel II 0/0

  Power options; Programs and Features; Regija; Zvuk; Windows Defender Firewall

  No items in this section
 • 15. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 16. Settings 0/0

  System; Network & Internet; Accounts; Privacy; Update & Security

  No items in this section
 • 17. Microsoft Store 0/0

  Sticky Notes; Weather; Math Input Panel; Photos

  No items in this section
 • 18. Dodatni programi 0/0

  Notepad; Kalkulator; Snipping Tool; Print Screen; Edge

  No items in this section
 • 19-20. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 21-22. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Bakalaureat informacijskih tehnologija
Edukator na IT kursevima u Kulturnom centru "Kralj Fahd" (Windows 10, MS Office, Internet, MS SQL, C++, HTML & CSS, MS Project). Autor stručne literature potrebne za pružanje obuke u Kulturnom centru "Kralj Fahd". Tehnička podrška korisnicima u BH Telecomu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina). Tokom svog angažmana u BH Telecomu, radila na sljedećim poslovima: poslovi postprodajne podrške usluga BH Telecoma, podrška za sve usluge BHLine/BH Mobile mreže, održavanje računarske mreže i aplikativne podrške, podška za e-mail i hosting servise, obrada e-mail i SMS zahtjeva korisnika, konsolidacija internih baza korisnika za potrebe podrške. Saradnik za marketing, Web i IT podrška – Pripravnik, u JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo". Tokom angažmana u Centru obavljala sljedeće poslove: Izrada i održavanje web stranice, FB i Instagram, Servis i održavanje IT Opreme i software-a, IT podrška uposlenicima.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

264 KM
Copy link
Powered by Social Snap