Opći njemački jezik

Kurs njemačkog jezika: Opći njemački jezik - osnovni njemački, uvod u njemački, nauči njemački online - Kursevi njemačkog - Online edukacija - OAK Online Akademija
 • Predavač: OAK
 • Polaznika: 5
 • Trajanje: 72 časova

Online kurs opći njemački jezik namijenjen je polaznicima raznih dobnih skupina i nivoa znanja. Online časovi ove edukacije predviđeni su kako za početnike tako i za napredne korisnike njemačkog jezika. Pratimo nivoe Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i u ponudi imamo stepene općeg njemačkog jezika A1, A2, B1, B2 i C1. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju općeg njemačkog jezika na osnovu odabranog stepena edukacije.

Zašto učiti njemački jezik?

Svako ko govori njemački jezik može bez problema da komunicira sa oko 100 miliona Evropljana na njihovom maternjem jeziku, jer se njemački ne govori samo u Njemačkoj nego i u Austriji, velikom dijelu Švicarske, Lihtenštajnu, Luksemburgu kao i u dijelovima sjeverne Italije, istočne Belgije i istočne Francuske. Pored ruskog jezika, njemački, kao maternji jezik, najrasprostranjeniji je u Evropi i ubraja se u 10 najčešće upotrebljavanih jezika svijeta. Njemački je i jedan od tri službena jezika u Evropskoj Uniji.

U programu Online Akademije koristimo provjerene udžbenike koji su kreirani na jednostavan način da polaznicima omoguće olakšano praćenje programa. Od početnog do naprednog stepena kroz ovaj program ćete usvojiti sve vještine potrebne za ugodnu i laku komunikaciju na njemačkom jeziku.

Ciljevi kursa

 • Usvojiti i razviti osnovne vještine i samopouzdanje za osnovnu komunikaciju o poznatim temama;
 • Razumjeti misli o poznatim pojmovima, idejama i temama iz svakodnevnog govora;
 • Proširiti vokabular koji se odnosi na svakodnevni njemački jezik;
 • Naučiti se izražavati pismeno i usmeno, uz korištenje vokabulara i gramatičkih konstrukcija karakterističnih za svaki nivo

Potrebno predznanje

Prije početka kursa radi se test za utvrđivanje trenutnog nivoa znanja polaznika i shodno tome će se polaznici i raspoređivati. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na ZEROJ (Zajednički evropski referentni okvir za jezike):

 • A1 – Početni nivo (A1.1 & A1.2)
 • A2 – Napredni početni nivo (A2.1 & A2.2)
 • B1 – Srednji nivo (B1.1 & B1.2)
 • B2 – Napredni srednji nivo (B2.1 & B2.2)
 • C1 – Napredni nivo (C1.1 & C1.2)
 • C2 – Najviši nivo (C2.1 & C2.2)

Trajanje i cijena kursa

Svaki nivo je podijeljen na dva podnivoa (npr. A1.1 i A1.2) i svaki podnivo u 7 lekcija. Nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan čas traje 45 minuta.

Trajanje jednog podnivoa obuhvata 72 časa od 45 minuta.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon dva odslušana podnivoa (tj. jednog nivoa) i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji. Svaki od gore navedenih nivoa sastoji se od dva podnivoa, a certifikat se izdaje nakon uspješno završena dva podnivoa, npr. A1.1 i A1.2 što predstavlja kompletan A1 nivo.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije prvi put BESPLATNO, a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje određenog nivoa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju jezika iz ove oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije klikom na dugme “Prijavi se”. Početak kursa za grupe je fleksibilan i zavisi od broja prijava, te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Kurs počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Nastavnik je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Test za određivanje nivoa znanja (prijemni ispit)

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Početnici koji se po prvi put susreću sa njemačkim jezikom, upisuju se na početni nivo A1.

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno položenog ispita, a bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

 • Namjenski kursevi koji će biti u programu periodično, a o kojim ćete biti blagovremeno obavješteni.

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop / Tablet / Mobitel
 • Periferija: Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS / Android
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera
 • Internet konekcija: 1Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • A1 - Početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  Možete razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice koje omogućavaju osnovno snalaženje i komunikaciju. Možete predstaviti sebe i druge i drugim ljudima postavi pitanja o njima – npr. gdje stanuju, odakle dolaze, gdje žive, te odgovoriti na pitanja ove vrste. U stanju ste sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik govore polako i jasno. | Obuhvata teme poput: Porodica (članovi porodice, mjesto stanovanja, brojevi do 20); Hrana i piće (količine, cijene, jednostavni recepti); Stanovanje (dijelovi stana, namještaj, opis istih, oglasi o stanovima, boje, brojevi do million); Svakodnevne aktivnosti (dijelovi dana, satno vrijeme, dani u sedmici); Slobodno vrijeme (hobiji, vrijeme i klima, strane svijeta), zatim; Posao, putovanja, zdravlje, snalaženje u prostoru, odjeća, praznici

  No items in this section
 • A2 - Napredni početni nivo | Elementarna jezička primjena 0/0

  Možete razumjeti rečenice i često upotrebljavane izraze koji su povezani sa oblastima neposrednog značenja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina, novac, putovanja). Možete se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju ste uz pomoć jednostavnih sredstava opisati sopstveno porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi sa neposrednim potrebama. | Obuhvata teme poput: Opisivanje predmeta, iskazivanje mišljenja, saobraćaj, snalaženje u banci, pošti, razgovori o novcu itd.)

  No items in this section
 • B1 - Srednji nivo | Samostalna jezička primjena 0/0

  Možete razumjeti glavne tačke kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima u poslu, iz škole, slobodnih aktivnosti itd. Možete savladati najveći broj situacija, sa kojima se susreće na putovanjima. Možete se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja. Možete izvještavati o iskustvima i rezultatima, opisati snove, nade i ciljeve i dati obrazloženja i objašnjenja o planovima i stajalištima.

  No items in this section
 • B2 - Napredni srednji nivo | Samostalna jezička primjena 0/0

  Možete razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, te također razumjeti stručne diskusije iz sopstvene stručne oblasti. Možete se spontano, tečno i bez napora sporazumijevati sa osobama čiji je maternji jezik njemački. Možete se u širokom tematskom spektru jasno i detaljno izražavati, objasniti stav o aktuelnom pitanju i navesti prednosti i mane različitih mogućnosti.

  No items in this section
 • C1 - Napredni nivo | Kompetentna jezička primjena 0/0

  Možete razumjeti širok spektar zahtjevnih i dužih tekstova i također shvatiti implicitna značenja. Možete se izražavati spontano i tečno, bez potrebe da često morate tražiti riječi. Možete djelotvorno i fleksibilno koristiti jezik u društvenom i poslovnom životu ili u obrazovanju i studiju. Možete se jasno, strukturirano i opširno izjasniti o kompleksnim pitanjima i pri tom adekvatno primijeniti različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

  No items in this section
 • C2 - Najviši nivo | Kompetentna jezička primjena 0/0

  Možete praktično sve što pročitate ili čujete bez napora razumjeti. Možete sažeti informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora i pri tom dati obrazloženja i objašnjenja u povezanom prikazu. Možete se spontano, veoma tečno i tačno izražavati i također kod kompleksnijih pitanja pojasniti finije nijanse značenja.

  No items in this section
Admin bar avatar
Online Akademija
Online Akademija

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

864 KM
Share via
Copy link
Powered by Social Snap