Kategorija: Webinar

Webinar Prednost online edukacije OAK Online Akademija

On-demand webinar: Prednosti online edukacije

BESPLATAN ON-DEMAND WEBINAR na temu „PREDNOSTI ONLINE EDUKACIJE“ kojeg organizuje Online Akademija OAK. Ovaj jedinstveni program namijenjen je inspirisanju i obrazovanju ljudi, pružajući vrhunski uvid u trenutne najbolje prakse i budućnost online obrazovanja. Online edukacija se u posljednjih par godina znatno razvila i svakim danom postaje sve više „mainstream“. Na ovom webinaru diskutovati ćemo o prednostima online […]