Kursevi: Akademija za jezike

Opći turski jezik

Od početnog do naprednog stepena kroz ovaj program ćete usvojiti sve vještine potrebne za ugodnu i laku komunikaciju na turskom jeziku.
5 Polaznika

Opći francuski jezik

Od početnog do naprednog stepena kroz ovaj program ćete usvojiti sve vještine potrebne za ugodnu i laku komunikaciju na francuskom jeziku.
5 Polaznika

Opći španski jezik

Od početnog do naprednog stepena kroz ovaj program ćete usvojiti sve vještine potrebne za ugodnu i laku komunikaciju na španskom jeziku.
5 Polaznika

Opći arapski jezik

Od početnog do naprednog stepena kroz ovaj program ćete usvojiti sve vještine potrebne za ugodnu i laku komunikaciju na arapskom jeziku.
5 Polaznika

Opći italijanski jezik

Od početnog do naprednog stepena kroz ovaj program ćete usvojiti sve vještine potrebne za ugodnu i laku komunikaciju na italijanskom jeziku.
5 Polaznika

Opći njemački jezik

Od početnog do naprednog stepena naučite njemački jezik.
5 Polaznika

Edukacije za firme

IT edukacije i strani jezici za firme. Educirajte svoje kolege!
10 Polaznika

Poslovni Engleski jezik

Razvijanje jezičkih vještina s naglaskom na poslovni kontekst i okruženje.
5 Polaznika

Engleski u IT-u

Kurs je namijenjen studentima i IT stručnjacima koji žele da unaprijede svoje vještine iz engleskog jezika vezanog direktno za informatičke tehnologije.
5 Polaznika