Kursevi: Microsoft

Osnove rada na računaru

Brzo i efikasno ovladajte osnovnim znanjem rada na računaru.
5 Polaznika

C++

Napravite svoje prve jednostavne programe i koristite računar za rješavanje zanimljivih slagalica.
5 Polaznika

Windows 10

Osnove korištenja računara i operativnog sistema Windows 10.
5 Polaznika

Microsoft SQL Server

Planiranje, dizajn i razvoj baza podataka, baziranih na Microsoft SQL Serveru i programskom upitnom jeziku.
5 Polaznika