Šta je IELTS i šta trebate znati o njemu

Sta je IELTS i sta trebate znati o njemu

Vjerujemo da ste čuli nebrojeno puta mnoge kratice kao što su IELTS, TOEFL, CAE, TESOL, i dr. Sigurno ste negdje čuli i za polaganje međunarodno priznatih testova iz engleskog jezika i odmah možemo reći da su ovo testovi koji će vam pomoći u toj namjeri. Pitanje je samo koji odabrati i saznati način kako se polaže te se adekvatno pripremiti za isti. Danas ćemo približiti šta je IELTS ispit i od čega se sastoji.

IELTS – International English Language Testing System

IELTS (International English Language Testing System/Međunarodni sistem za provjeru znanja engleskog jezika) je najpopularniji ispit engleskog jezika na svijetu. Broj ljudi koji se odlučuju za polaganje ovog ispita se svake godine mjeri u milionima! Ukoliko uspješno položite ispit, otvaraju vam se razna vrata i opcije jer je ovaj ispit priznat u 140 zemalja svijeta te ga priznaju političke i akademske institucije, kao i poslodavci. Ako se odlučite za selidbu u Ujedinjeno Kraljevstvo ili Australiju i želite podnijeti zahtjev za vizu, IELTS je na listi priznatih “sigurnih testova engleskog jezika” (Secure English Language Tests).

Postoje dvije vrste IELTS ispita: Academic (akademski) i General (opći). IELTS Academic je potreban ako želite studirati na nekom od univerziteta koji to zahtijevaju, a IELTS General se koristi u svrhu zapošljavanja i poslovnog usavršavanja.

Kako izgleda ispit?

U IELTS ispitu nećete naći klasične gramatičke vježbe gdje ćete prebacivati glagol u zagradi u odgovarajuće vrijeme ili mijenjati pridjeve i priloge. Ovdje je naglasak na razumijevanju konteksta, izražavanju mišljenja u eseju, izvlačenju bitnih informacija iz teksta, slušanju bitnih informacija iz razgovora te razgovoru sa izvornim govornikom. Dakle, ovdje se testiraju i vrednuju vaše vještine iz četiri različita područja: slušanje (listening), čitanje (reading), pisanje (writing) i govor (speaking). Obično se test polaže ovim redoslijedom.

 1. Listening
  • Broj zadataka: 40
  • Trajanje: 30 minuta (plus imate 10 minuta za prepisivanje odgovora)
  • Vrsta zadatka: 4 audio zapisa
 2. Reading
  • Broj zadataka: 40
  • Trajanje: 60 minuta
  • Vrsta zadatka: 3 – 5 tekstova
 3. Writing
  • Broj zadataka: 2
  • Trajanje: 60 minuta
  • Vrsta zadatka: Pisanje 2 eseja. Jedan mora da ima 150, a drugi 250 riječi.
 4. Speaking
  • Broj zadataka: 3
  • Trajanje: 11 – 14 minuta
  • Vrsta zadatka: Predstavljanje i odgovaranje na klasična pitanja o sebi. Monolog na zadanu temu i dodatna pitanja o istoj.

Budite oprezni, jer vam u postavljanju zadataka često stoji napomena Write one word only for each answer ili Write no more than three words for each answer. To znači da ne smijete iskoristiti više od jedne ili tri riječi pa dobro pročitajte upute prije neko krenete sa radom. Sluša se samo jednom pa i to imajte na umu.

Kako se ispit ocjenjuje? Koliko bodova je potrebno za prolaz?

Odmah na početku je bitno istaknuti da na IELTS testu ne možete proći ili pasti. Ispit se boduje u tzv. ”band scores” i to u rasponu od 0 do 9. Nula se dobije samo ako ne pristupite ispitu, 1 bi značilo da skoro nemate nikakvog znanja, dok je 9 ocjena kojom se ocjenjuju kandidati koji imaju znanje kao izvorni govornici. Fakulteti obično traže da budući studenti imaju minimalno ocjenu 6.

Common European Framework of Reference CEFR

Koliko dugo važi test i gdje se polaže?

Nakon što ste položili test on važi dvije godine. IELTS  možete polagati u British Council-u u Sarajevu, a od gradova regiona i u Zagrebu, Splitu, Ljubljani i Beogradu. Trajanje testa je oko 2 sata i 45 minuta i cijena je cca 400 KM, ali za više informacija svakako kontaktirajte British Council.

U Online Akademiji smo prepoznali važnost ovog ispita te u našoj ponudi možete izabrati da se adekvatno pripremite za ispit uz stručne konsultacije naših predavača.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap