Šta je UI dizajn? Šta je UX dizajn? Koje su razlike?

Šta je UI? Šta je UX? Koje su razlike između UI i UX? Šta je UX UI research? Online Akademija - Figma - Online edukacija - osnove uiux dizajna

UI – User interface i UX User experience – su dva najčešće pomiješana i povezana pojma u dizajniranju web stranica i aplikacija. Obično idu u tandemu, a površinski gledano čini se da opisuju istu stvar. U nastavku donosimo pojašnjenja šta je to UI, a šta UX, kao i koje su razlike.

Šta je UI dizajn – dizajn korisničkog interfejsa

UI u UI dizajnu predstavlja korisnički interfejs. Sam korisnički interfejs predstavlja grafički izgled aplikacije. Sastoji se od dodataka na aplikacijama ili web stranicama uz pomoć kojih kornisnici mogu da imaju interakciju sa istima. Na primjer, tekst koji čitaju da uvećavaju, povećaju slike, razni klizači, polja za unos podataka i svih ostalih stavki s kojima korisnik komunicira.

To uključuje izgled ekrana, prijelaze i animacije interfejsa kao i svaku pojedinu mikro interakciju. To je opis posla koji pripada dizajnerima korisničkog interfejsa. Oni odlučuju kako će sama aplikacija da izgleda, uz odabir sheme boja, oblika, dugmadi, linija, izgleda i veličine teksta koji se koriste. UI dizajneri stvaraju izgled i dojam korisničkog interfejsa same aplikacije.

UI dizajneri su grafički dizajneri i brinu se o estetici. Na njima je da se pobrinu da interfejs aplikacije bude interaktivan, vizualno privlačan i prilagođen na odgovarajući način tako da odgovara namjeni aplikacije. Oni se dodatno moraju pobrinuti da svaki zasebni vizuelni element međusobno odgovara i bude ujedinjen, namjenski i estetski prihvatljiv sa cjelokupnim dizajnom.

Ključni zadatci UI dizajnera su:

 1. Šema boja
 2. Tipografija
 3. Ikonografija
 4. Raspored elemenata
 5. Brendiranje
Šta je UI? Šta je UX? Koje su razlike između UI i UX? Šta je UX UI research? Online Akademija - Figma - Online edukacija - osnove uiux dizajna

Šta je UX dizajn – dizajn korisničkog iskustva

UX dizajn predstavlja dizajn korisničkog iskustva. Korisničko iskustvo aplikacije određeno je načinom na koji korisnik stupa u interakciju s njom. Korisničko iskustvo određuje koliko je jedostavna ili teška interakcija s elementima korisničkog interfejsa, te da li je iskustvo intiutivno ili zbunjujuće. UX dizajneri određuju strukturu interfejsa i funkcionalnosti. Kako je interfejs organizovan i kako su svi dijelovi međusobno povezani.

Ukratko, oni osmišljavaju način rada interfejsa, a taj način treba da korisnicima da osjećaj da efikasno izvršavaju zadatke koje si zamislili. Ukoliko interfejs radi dobro i osjeća se besprijekorno, korisnik će imati dobro iskustvo. Ali ako je npr. navigacija kroz samo aplikaciju komplicirana, to već rezultira ružnim korisničkim iskustvom. UX dizajnerima je važno da imaju cjelovito razumijevanje načina na koji korisnici preferiraju interakciju sa svojim aplikacijama, a pri tome će im pomoći istraživanje.

Dakle, djelomično marketing, djelomično dizajner, djelomično projekt menadžer, UX uloga je složena, izazovna i višestruka. Zapravo, uloga UX dizajnera uveliko varira ovisno o vrsti firme u kojoj rade. Cilj je povezati poslovne ciljeve sa potrebama korisnika kroz proces testiranja i usavršavanja korisnika i upotrebljivosti prema onom što zadovoljava obje strane odnosa

Tako su UX dizajneri također zabrinuti zbog korisničkog sučelja aplikacije, pa se ljudi zbunjuju u pogledu razlike između njih. No, dok dizajneri korisničkog sučelja imaju zadatak odlučiti kako će korisničko sučelje izgledati, UX dizajneri su zaduženi za određivanje načina na koji korisničko sučelje funkcionira.

Ključni zadaci UX dizajnera su:

 1. Razumijevanje korisnika
 2. Kreiranje ličnosti
 3. Generisanje toka korisnika
 4. Kreiranje skica i prototipa
 5. Testiranje upotrebljivosti

UI UX Research – UI UX istraživanje

Istraživanje je od vitalnog značaja za UI i UX dizajnere. Važno je da obje discipline prikupe što je moguće više dobrih informacija koje će im pomoći u izradi odgovarajućih dizajna, a obje slijede sličan pristup.

Oboje će istraživati ​​šta korisnici žele i šta očekuju od aplikacija ove vrste koje se razvijaju. Ovo istraživanje je često iterativno i uključuje sesije upotrebljivosti, gdje će pravi korisnici stupiti u interakciju sa skaliranim verzijama određene funkcionalnosti ili vizuelnim dizajnom koji se testira kako bi se utvrdilo kreću li se dizajneri pravim putem kroz aplikaciju. Povratne informacije su integrirane sa svakom iteracijom.

Karakteristike UI UX istraživanja su:

 1. Otkrivanje
 2. Istraživanje
 3. Testiranje
 4. Slušanje

Ukoliko ste početnik u ovoj oblasti, za vas smo pripremili kurs Osnove UI/UX dizajna, a ukoliko već imate predznanje koje želite proširiti, tu je edukacija Figma UX/UI. Odaberite jedan od UI UX kurseva u Online Akademiji i prijavite se na kurs, te uz našu asistenciju, ostvarite napredak, usavršite se i budite konkurentinij na tržištu rada.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap