Predavači

PREDAVAČI

Naši profesori nisu samo online predavači, nego su i mentori koji su visoko obrazovani profesori i magistri, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa svim uzrastima polaznika. Na Online Akademiji možete odabrati predavača sa liste, ali i da dođe do promjene u rasporedu, budite sigurni da nećete osjetiti nikakve promjene. Ovaj “Dream Team” je pažljivo odabran i trenutno se sastoji od predavača engleskog jezika, predavača informatike (IT) te nastavnika instruktivne nastave i tu je da Vas kroz online mentorstvo dovede do željenog cilja, a to je znanje. Predavači su uz sve veoma kvalitetni i kreativni te naglašavaju važnost interaktivne nastave, tj. očekuje se da i Vi aktivno sudjelujete u nastavi.

Mentorstvo

Tim Online Akademije nastoji da ohrabri i ojača proces mentorstva u kojem će predavači biti mentori polaznicima i u svakom trenutku da ih usmjeravaju, motivišu, upute konstruktivnu kritiku i to ne samo tijekom nastave. Naime, kad polaznik uspješno savlada potrebne vještine i ostvari zadane ciljeve, biće u prilici da se obrati Online Akademiji za sve nejasnoće i potencijalne savjete u daljoj karijeri, šta i kako dalje.

Znanje

Ulaganje u znanje je vjerovatno jedna od najboljih investicija. U većini slučajeva je znanje nešto što se stiče, a rijetko se neko rađa s njim. U našem programu potičemo i ohrabrujemo pripadnike svih generacija da nam se priključe i tako steknu nova znanja, ili da ona koja već imaju, dodatno usavrše. Znanje je zasigurno najbolji zalog za budućnost.

Profesionalnost

Predanost etici, vještine i znanja, karakter, odgovornost i pozitivan stav prema poslu koji obavljamo su ključne stavke u timu Online Akademije. Kod nas nema favorizovanja i nema ”štela”. Stručno i savjesno obavljanje poslova je temelj uspjeha našeg tima. Nastava će se često odvijati i u prijateljskoj i opuštenoj atmoferi, ali se ni na trenutak naša profesionalnost neće dovoditi u pitanje.

Admin bar avatar

Adelisa Mašić

Predavač italijanskog jezika i književnosti
Adelisa Mašić je studentica italijanskog jezika i književnosti i historije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u…
Admin bar avatar

Azer Denjo

Profesor engleskog jezika i književnosti
Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti sa 10 godina iskustva u podučavanju raznih dobnih skupina…
Admin bar avatar

Benisa Bibuljica

Predavač španskog jezika i književnosti
Benisa Bibuljica je diplomirala i magistrirala politologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Specijalnim…
Admin bar avatar

Dragan Vejnović

Mašinski inžinjer i profesor matematike
Mašinski inžinjer sa dugogodišnjim radnim iskustvom i instruktivnim radom u oblasti matematike. Petnaest godina rada…
Admin bar avatar

Edis Aganović

IT menadžer i IT trener
Admin bar avatar

Emina Bičević

Magistar engleskog jezika i književnosti
Diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek za engleski jezik i književnost. Magistar engleskog jezika i lingvistike.…
Admin bar avatar

Emina Hodžić

Bakalaureat informacijskih tehnologija
Edukator na IT kursevima u Kulturnom centru "Kralj Fahd" (Windows 10, MS Office, Internet, MS…
Admin bar avatar

Halida Avdić

Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost
Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost sa preko deset godina iskustva u podučavanju odraslih.…
Admin bar avatar

Ikbal Mulalić

IT instruktor
Sa dugogodišnjim iskustvom u instruktorskoj nastavi iz matematike i informatike, te kao IT predavač bavi…
Admin bar avatar

Irma Džambasović

Magistar engleskog jezika i književnosti
Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za engleski jezik i književnost - lingvistički smjer.…
Admin bar avatar

Jasenka Oruč

Profesor engleskog jezika i književnosti
Profesor engleskog jezika, diplomirani historičar umjetnosti i certificirani Cambridge CELTA predavač. Bavi se podučavanjem jezika…
Admin bar avatar

Jasmin Kahriman

Senior Sistemski Inžinjer i IT trener
Jasmin Kahriman je IT Inžinjer sa 12-godišnjim IT iskustvom u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj.…
Admin bar avatar

Lejla Šubo

Predavač francuskog jezika i književnosti
Lejla Šubo je studentica francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U…
Admin bar avatar

Mersida Crneta

Magistar engleskog jezika i književnosti
Diplomirala i magistrirala engleski jezik i knjizevnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Deset godina radnog…
Admin bar avatar

Muharem Čorbadžić

Diplomirani inženjer telekomunikacija
Admin bar avatar

Rialda Bibuljica

Profesor matematike i informatike
Diplomirani profesor matematike i informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Radi sa djecom, tinejdžerima i…
Admin bar avatar

Samir Fajković

Magistar informatike
Sa magisterijem iz IT-a i preko 10 godina iskustva u radu kao IT predavač i…
Admin bar avatar

Sedin Proho

Grafički dizajner
Admin bar avatar

Šejla Delalić

Bachelor arapskog jezika i književnosti
Delalić Šejla, 2014. godine je upisala Petu gimnaziju, te završila jezički smjer, odličnim uspjehom i…
Admin bar avatar

Vedad Borovac

Menadžer za digitalni marketing
Rođen 2000. godine u Sarajevu. Po završetku osnovne škole upisujem Treću gimnaziju u Sarajevu gdje…
Admin bar avatar

Vedad Hurić

Magistar arapskog jezika i književnosti
Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2008. g. Nakon školovanja u Medresi, upisuje studij…
Share via
Copy link
Powered by Social Snap