Dan arapskog jezika, 18. decembar

Dan arapskog jezika, 18. decembar - online kurs arapskog jezika - arapski jezik online - online akademija oak

Svi u životu imamo neke bitne datume. Nekome je to njegov rođendan, nekome datum godišnjice ili pak nešto drugo. Danas, naš arapski jezik slavi svoj rođendan, 18. decembar koji se slavi kao dan kada je arapski jezik uvršten u službene jezike UN-a.

Arapski jezik u UN-u (Ujedinjeni narodi)

Na današnji dan 1973. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je odluku o uvrštavanju arapskog jezika među službene i radne jezike Ujedinjenih naroda, nakon prijedloga koji su podnijele Kraljevina Maroko i Kraljevina Saudijska Arabija tokom 190. sjednice Vijeća. Kada se osnovao UN, broj službenih jezika je bio pet, a ne šest kako je to danas nakon ulaska arapskog jezika.

Ako se vratimo malo unazad da pratimo historiju arapskog jezika otkrit ćemo da je on zapravo započeo svoje pojavljivanje u UN-u 1955. godine, ali nije bio službeni jezik. Arapski jezik ima važnu ulogu u očuvanju i širenju ljudske civilizacije i kulture. Arapski jezik je jezik devetnaest članica Ujedinjenih naroda, a radni je jezik uspostavljen u specijaliziranim agencijama kao što su Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna organizacija rada I još mnoge druge.

Izdvojit ćemo neke činjenice koje će Vas možda ponukati da naučite arapski jezik.

Činjenice o arapskom jeziku

 1. Arapski je jedan od najraširenijih jezika na svijetu, a govori ga više od 400 milijuna ljudi
 2. Jezik je Kur’ana i sastavni dio obavljanja ibadeta i namaza u islamu
 3. Jedan je od rijetkih semitskih jezika koji je preživio do danas
 4. Glavni je obredni jezik u velikom broju kršćanskih crkava u arapskim zemljama
 5. Jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih naroda
 6. Prvi je službeni jezik zemalja arapskog svijeta
 7. Glavno je sredstvo prenošenja i očuvanja historije Arapa od predislamskog doba
 8. Bitan je čimbenik u nasljeđivanju, prijenosu i širenju znanja diljem arapskog svijeta
 9. Jedan je od različitih jezika koji se piše s desna na lijevo
 10. Jedan je od rijetkih jezika koji nema veliko i malo slovo
 11. Jedan je od najtežih jezika za naučiti na svijetu
 12. Jedinstven je po tome što je jedan od rijetkih jezika bogatih vokabularom i umjetničkim slikama
 13. Sastoji se od gotovo 12 miliona riječi
 14. Arapski jezik je uticao u velikoj mjeri na evropske jezike
 15. Mnogi arapski termini su zastupljeni u različitim oblastima, pogotovo u naukama

Nadamo se da će Vam ovaj članak biti zanimljiv i da Vam se probudila želja da naučite ovaj divni semitski jezik. Pridružite nam se na kursu arapskog jezika pa da idući 18. decembar proslavimo sa mnoštvo novih arapskih riječi i fraza koje će Vam biti od koristi svaki dan.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap