Sedam zlatnih arabljanskih oda | Muallaqe

Muallaqe Sedam zlatnih arabljanskih oda Kaaba - arapski jezik online kurs - OAK Online Akademija

Prošli put smo definirali šta su to kaside, a ovaj put ćemo se osvrnuti na najpoznatiji pjesnički korpus pod nazivom Muallaqe, odnosno Sedam zlatnih arabljanskih oda.

Među arabljanskim sajmištima na kojima su se održavali pjesnički turniri, najpoznatije je sajmište Ukaz, na kome su trijumfirale Muallaqe. Tradicija kaže da su Muallaqe pjesme pobjednice na Ukazu, da one predstavljaju krajnji domet i pozlatu jedne tradicije, te će se pod njihovim poetičkim nadzorom razvijati kasnije pjesništvo.

Al-muallaqat je najstarija kompletna zbirka pjesama i po svemu sudeći to je najstarija antologija koja je do nas dospjela. Sačinio ju je poznati filolog Hammad al-Raviya, čija je filološka i citatološka pouzdanost problematizirana u mnogim izvorima. Hammad je izabrao sedam kasida i svrstao ih u jednu zbirku kao egzemplarne pjesme prijeislamske arabljanske tradicije.

U vezi s tim, treba posmatrati i njihov naziv al-Muallaqat. Ta riječ znači obješene, okačene. Neki naučnici smatraju da su te pjesme, kao pobjednice na Ukazu, bile ispisane zlatnim slovima na egipatskom platnu i obješene na zid Kabe da bi im se mogli diviti svi Arabljani u vrijeme hodočašća. Ova verzija dominira, možda ne zbog autoriteta koji je podržavaju koliko zbog njene ljepote; zanosne duge ode su ispisane zlatnim slovima na finoj egipatskoj svili pa obješene na najznačajnije arabljansko svetište. Uzajamno posvećivanje pjesama Kabom i Kabe pjesmama odista je snažno i mistički nadahnuto i mitski iskonsko; svetinje na jednom mjestu u punoj saradnji.

Muallaqe Sedam zlatnih arabljanskih oda Kaaba - arapski jezik online kurs - OAK Online Akademija

Autoriteti al-Džahiz, al-Isfahani i al-Mubarrad ne prihvataju tumačenje po kome su Muallaqe nazvane tako zbog tog što su vješane na Kabu. Budući da je značenje druge vrste glagola ovog korijena (allaqa) i komentirati, moguće je da su pjesme nazvane tako zbog tog što su u procesu usmene predaje i na razini svearabljanske popularnosti, bile mnogo komentirane.

Pjesnici čije su kaside uvrštene u ovu zbirku su: Imruu-l-Qays, Tarafa, Zuhayr, Amr ibn Kulsum, Labid, Antara i al- Haris.

Ove pjesme tematski su sturkturisane stereotipno. Najčešće su započinjale ljubavnim lirskim preludijem (nesib) u kome pjesnik putuje pustinjom (najčešće sa dvojicom prijatelja) i nailazi na ostatke logorovanja izložene utjecajima vremena. Lirski preludij uvijek govori o odlasku drage. Taj poetski način je izraz beduinskog života. Opisuje pustinjske jare i nepodnošljice noćne studeni, rijetke pljuskove kao jedva izreciv pustinjski spektakl. Usput nešto mora i uloviti pa će opisati divlju životinju, svoju lovačku vještinu i kvalitet oružja.

Saznajte više o arapskom jeziku i kulturi kroz kurs arapskog jezika.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap